Brojači vozila HC-a 2010. - 2016.

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Hrvatske ceste, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatske ceste, Zagreb

Poštovani,

Ljubazno vas molim informaciju:
- koliko brojača vozila je HC postavio u razdoblju 2010. - 2016.
prikazano prema točnom datumu stavljanja u funkciju, točnu lokaciju
i smjer u kojem se vrši brojanje vozila, te datum stavljanja izvan
funkcije tj. datum prestanka rada.
- rezultati mjerenja prometa gore navedenih brojača u najmanjim
vremenskim intervalima kojima raspolaže HC.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Ivana Bassani
Hrvatske ceste, Zagreb


Attachment Odgovor na zahtjev za ponovnu uporabu informacija.pdf
1.1M Download View as HTML


Poštovani g. Schlossberg,

U privitku je odgovor na Vaš zahtjev za ponovnu uporabu informacija od 17. travnja 2017.

U odgovoru je navedena poveznica na kojoj ćete pronaći publikacije o brojenju prometa na cestama RH te Vam je šaljem i ovim putem: http://www.hrvatske-ceste.hr/default.asp...

Lijepi pozdrav,

Ivana Bassani
Službenik za informiranje

Vončinina 3, 10000 Zagreb
tel. 01 4722 597, fax. 01 4722 583
e-mail: [e-mail adresa]
web: www.hrvatske-ceste.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ivana Bassani

Postovani,

Hvala vam na odgovoru.

Ljubazno vas molim zaprimite ovaj Zahtjev za dopunu odnosno
ispravak dostavljenih informacija dostavljenih 28.4.2017.

Na linku Hrvatskih cesta, stranica Brojenje prometa
http://www.hrvatske-ceste.hr/default.asp... podaci su
objavljeni u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu, sukladno clanku
10. ZPPI-a.

No nedostaju objasnjenja kratica, odnosno nje objavljeno u skladu
sa Zaknom o pravu na pristup informacijama, citiram:
glava Praktična rješenja za ponovnu uporabu informacija
Članak 28. (NN 85/15)
(1) U svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija
tijela javne vlasti dužna su na lako pretraživ način objaviti
informacije dostupne za ponovnu uporabu, zajedno s metapodacima, u
strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim
standardima.

Na primjer datoteka:
PGDP i PLDP s općim podacima o brojačkim mjestima na cestama RH za
godinu 2015. - (XLS) (149 KB)
Link:
http://www.hrvatske-ceste.hr/UserDocsIma...

Molim vas dostavu metapodataka (objasnjenja kratica i podataka pod
tim stupcima):
- PGDP
- PLDP
- DC
- AC
- ŽC
- NAB
- PAB
- koja je veza u broju pod "oznake ceste" (jesu li to vase interne
oznake ili po nekom standardu - kojem?)
- PDP
- NB

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Ivana Bassani
Hrvatske ceste, Zagreb

Poštovani g. Schlossberg,

 

Struktura sadržaja publikacije "Brojenje prometa na cestama Republike
Hrvatske godine 2015." prikazana je na 5. stranici gdje je naveden prilog
8.1 pod nazivom Kratice i značenja te stranice na kojima ga možete pronaći
(str. 655 i 666).

 

Označavanje cesta regulirano je propisima koje ćete pronaći na ovoj
poveznici: [1]http://www.hrvatske-ceste.hr/default.asp... te
Pravilnikom o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim
cestama i objektima na njima, Narodne novine br. 56/15.

 

Lijepi pozdrav,

 

Ivana Bassani

Službenik za informiranje

 

Vončinina 3, 10000 Zagreb

tel. 01 4722 597, fax. 01 4722 583

e-mail: [e-mail adresa]

web: www.hrvatske-ceste.hr

 

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatske ceste, Zagreb može: