Dali voda sadrži fosfor

Pisani zahtjev podnositelja Mario Baturina za Virkom, Virovitica

Zahtjev je uspješan.

Od: Mario Baturina

Poštovani Virkom,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Dali se u vodi koju konzumiramo nalazi fosfor i ako da u kojoj
količini?

S poštovanjem,

M. Baturina

Spojite s ovim

Od: Tomislav Kovačević Virkom d.o.o
Virkom, Virovitica


Attachment attachment.jpg
7K Download


Poštovani g. Baturina,

 

Moje ime je Tomislav Kovačević i službenik sam za informiranje u tvrtki
Virkom d.o.o., tako da je Vaš upit poslan na pravu adresu.

 

Vaš upit/zahtjev za informacijom je evidentiran u Upisnik o zahtjevima,
postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama tvrtke
Virkom d.o.o..

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, odgovor na Vaše pitanje
je sljedeći:

 

U vodi za ljudsku potrošnju tvrtke Virkom d.o.o. ima fosfata, prosječne
vrijednosti 13,66 µg/l.

Prema Tablici 4. Indikatorski parametri, Pravilnika o parametrima
sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju („Narodne novine“
broj 125/13, 141/13),

maksimalna dopustiva koncentracija (M.D.K.) fosfata u vodi za ljudsku
potrošnju je 300 µg/l.

 

 

Lijepi pozdrav,

Tomislav Kovačević

 

[1]Virkom_logo_150x68

VIRKOM d.o.o. za javnu vodoopskrbu,
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Kralja Petra Krešimira IV 30, 33 000 Virovitica
Tel.033/722-714
      033/721-845
Fax: 033/725-400
Net: [2]www.virkom.hr
E-mail: [3][email address]

MB: 3435709
OIB: 55802054231

 

 

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Virkom, Virovitica može: