Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo obrane, Zagreb kao dio skupine poslane na 6 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Tijelo javne vlasti [Authority name],

Ljubazno vas molim ako ste u mogućnosti odgovorom potvrdite primitak ovog emaila.

Obrazac broj 2 - zahtjev za pristup informacijama

Informacija koja se traži:
- evidencija primljenih darova koju vodi gore navedeno tijelo javne
vlasti, s podacima za period 2011. godine do 2015. godine
(ukljucujuci navedene godine)

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju
elektronskim putem (na ovu adresu)

Poznato je iz Uredbe o darovima koje prime dužnosnici (NN
141/2004), da tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi
evidenciju primljenih darova, koji su mu predani na korištenje.
Takodjer je poznato da evidencija primljenih darova sadrži sljedeće
podatke:
– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost
koju je obnašao u trenutku primitka dara,
– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište
državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog
tijela ili odnosno pravne osobe,
– opis dara,
– datum darivanja,
– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
(podnositelj zahtjeva)

Ruža Vučić, Ministarstvo obrane, Zagreb

Poštovani,

U vezi s Vašim zahtjevom za pristup informacijama koji se odnosi na dostavu evidencija o primljenim darovima u periodu od 2011. do 2015. godine obavještavamo Vas da produžavamo rok za dostavu tražene informacije s obzirom na to da se informacije moraju tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti (članak 22. Stavak 1. Točka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama). U skladu sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa dužnosnici Ministarstva obrane su između ostalih i zapovjednici i zamjenici zapovjednika grana Oružanih snaga Republike Hrvatske, Zapovjedništva za potporu, ravnatelj i zamjenik ravnatelja Hrvatskoga vojnog učilišta te zapovjednik Obalne straže Republike Hrvatske.

Lijep pozdrav
Službenica za informiranje
Ruža Vučić

prikazati citirane dijelove

Ruža Vučić, Ministarstvo obrane, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,
U vezi s Vašim zahtjevom za pristup informacijama u privitku dostavljam tražene informacije.
Lijep pozdrav
Službenica za informiranje
Ruža Vučić

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org