Detaljno objašnjenje isplate RKT Župi Sv Marka Ev iz Zagreba

Pisani zahtjev podnositelja Zdenko Kovačićek za Fond za naknadu oduzete imovine, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenko Kovačićek

Za: Vlada Republike Hrvatske

Poštovani/e,

dana 12. siječnja 2015. godine, zastupnik u Hrvatskom saboru Nenad
Pleša uputio vam slijedeće pitanje: "Koliko iznosi vrijednost
državne imovine koja je predmet zahtjeva za povrat od strane
vjerskih zajednica. Molim Vas popis imovine i podatke o realizaciji
za tu imovinu."
Navedenom zastupniku ste odgovorili temeljitim popisom pa Vas molim
informaciju za jednu stavku u dijelu gdje je naveden pregled
isplata. Radi se o isplati RKT Župi Sv Marka Ev iz Zagreba u iznosu
od 4 377.189,00 kn.

Konkretniji podaci:
Klasa FNOI: UP/I-943-06/06-21/123
Rješenje: UP/I-942-01/97-01/1900 od 7.9.2010
Ovlaštenik naknade - pravna osoba Katoličke crkve: RKT Župa Sv
Marka Ev iz Zagreba
Pravomoćno: 27.9.2010
Naknada kn: 4 377.189,00
Isplaćeno: 27.6.2013

Budući da je taj novac isplaćen iz državnog proračuna, molim Vas da
me detaljno informirate za što je točno vezana ta isplata. Ako se
radi o zemljištu, molim Vas informaciju o kojem zemljištu se radi.

S poštovanjem,

Zdenko Kovačićek

Spojite s ovim

Od: Ida Ćosić


Attachment Kova i ek obavijest.pdf
109K Download View as HTML


Poštovani,

u privitku dostavljamo dopis kojim Vas obavještavamo o ustupanju Vašeg zahtjeva na mjerodavno postupanje Fondu za naknadu oduzete imovine.

Srdačan pozdrav,

Ida Ćosić Duić
službenica za informiranje Vlade RH

Vlada Republike Hrvatske
Trg sv. Marka 2
10 000 Zagreb

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Tijelo javne vlasti Vlada RH ustupio je Vaš zahtjev za pristup informacijama drugom tijelu javne vlasti Fond za naknadu oduzete imovine sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, čl. 21, st. 1. - ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Za ustupljeni zahtjev Fondu rok počinje teći ispočetka (rok za odgovor je 15 dana od zaprimanja zahtjeva). Kako bi Imamo pravo znati pravilno računao novi rok napraviti ćemo ponovno slanje originalnog zahtjeva ovaj puta na adresu službenika za inforniranje u Fondu.

Želimo vam uspjeh u rješavanju zahtjeva!

Link to this

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Fond za naknadu oduzete imovine, Zagreb, koristeći novu kontakt adresu.

Od: Ana Polić
Fond za naknadu oduzete imovine, Zagreb

Poštovani,

Sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama koji je u Fondu za naknadu oduzete imovine zaprimljen dana 19. listopada 2016. godine, a kojim tražite dostavu informacija o isplati naknade RKT Župi SV. Marka EV. Iz Zagreba, navodimo sljedeće:

Temeljem pravomoćnog Djelomičnog rješenja Grada Zagreba, Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, klasa: UP/I-942-01/97-01/1900, urbroj: 251-14-02/104-10-87 od 7. rujna 2010. godine, ispravljenog pravomoćnim Zaključkom Grada Zagreba, Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, klasa: UP/I-942-01/97-01/1900, urbroj: 251-14-02/104-10-88 od 23. prosinca 2010. godine, RKT Župi Sv. Marka Evanđelista utvrđeno je pravo na naknadu za otkupljene nacionalizirane stanove u Zagrebu, i to: za 5 stanova na adresi Zagreb, Visoka 10, 5 stanova na adresi Zagreb, Jurja Žerjavića 17 i 9 stanova na adresi Zagreb, Jurja Žerjavića 19 i Marulićev trg 1.

S poštovanjem,

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Fond za naknadu oduzete imovine, Zagreb može: