Dress code u hrvatskim školama

Pisani zahtjev podnositelja Hanna Mohar za Osnovna škola Antuna Kanižlića, Požega

Osnovna škola Antuna Kanižlića, Požega ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Hanna Mohar

Za: Osnovna škola Antuna Kanižlića

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana
standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola
iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili
učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način
odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument
kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li
vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače
odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument
kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače
odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i
(4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite
i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko
postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi,
tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u
skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija
ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Spojite s ovim

Od: OŠ Antuna Kanižlića Požega

otkrij citirane dijelove

Poštovani,

u naošj školi se vodi računa o načinu odijevanja. Upute o tome možete
pronaći u Pravilniku o kućnom redu i Etičkom kodeksu naše škole koje se
nalaze na mrežnim stranicama naše škole.

Ravnateljica Škole:

Marija Samardžija

---
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.
https://www.avast.com/antivirus

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Antuna Kanižlića, Požega može: