Dress code u hrvatskim školama

Pisani zahtjev podnositelja Hanna Mohar za Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Virovitica

Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Virovitica ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Hanna Mohar

Za: Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Virovitica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana
standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola
iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili
učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način
odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument
kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li
vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače
odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument
kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače
odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i
(4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite
i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko
postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi,
tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u
skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija
ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Spojite s ovim

Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Virovitica


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Zahtjev za pristup informacijama Dress code u hrvatskim kolama.txt
3K Download View as HTML


This is the mail system at host imamopravoznati.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Virovitica e-mail za zahtjeve]>: host brlici.hr[62.141.46.157] said: 450 4.7.1 Client
host rejected: cannot find your hostname, [148.251.218.148] (in reply to
RCPT TO command)

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Virovitica, koristeći novu kontakt adresu.

Od: OS IBM

Poštovana,
Odijevanje učenika u osnovnim škola nije određeno Zakonom i ostavljeno je
školama da u skladu s odlukama Vijeća roditelja takvu ideju provedu.
Kako naša škola nema Dress code to se takva informacije i ne odnosi na
obvezu javnog informiranja.
S poštovanjem,
ravnatelj Josip Strmečki, prof.

-----Izvorna poruka-----
From: Hanna Mohar
Sent: Saturday, September 24, 2016 3:10 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić,
Virovitica
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Dress code u hrvatskim školama

Za: Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Virovitica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana
standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola
iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili
učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način
odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument
kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li
vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače
odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument
kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače
odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i
(4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite
i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko
postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi,
tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u
skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija
ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #2572 email]

Je li [Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Virovitica e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić,
Virovitica? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj
obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Virovitica može: