Dress code u hrvatskim školama

Pisani zahtjev podnositelja Hanna Mohar za Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Hanna Mohar

Za: Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana
standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola
iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili
učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način
odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument
kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li
vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače
odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument
kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače
odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i
(4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite
i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko
postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi,
tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u
skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija
ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Spojite s ovim

Od: OS-IBM-Orahovica

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev, dostavljam Vam tražene informacije za OŠ Ivane
Brlić-Mažuranić Orahovica:

u našoj školi nema propisa o načinu odjevanja učenika kao i o načinu
odjevanja učitelja i ostalih zaposlenika škole.
Pravilnikom o kućnom redu OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica u članku
14. st.2.podstavku 4. nalaže se samo uredno i primjereno odjevanje u školi.

S poštovanje,
Martina Šulentić, tajnica OŠ I.B.Mažuranić Orahovica
Službenik za informiranje

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica može: