Dress code u hrvatskim školama

Pisani zahtjev podnositelja Hanna Mohar za Osnovna škola Stobreč, Stobreč

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Hanna Mohar

Za: Osnovna škola Stobreč

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana
standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola
iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili
učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način
odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument
kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li
vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače
odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument
kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače
odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i
(4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite
i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko
postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi,
tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u
skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija
ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Spojite s ovim

Od: OŠ Stobreč
Osnovna škola Stobreč, Stobreč


Attachment Kucni red.pdf
65K Download View as HTML

Attachment Pravilnik o kucnom redu.pdf
372K Download View as HTML

Attachment Eticki kodeks.pdf
319K Download View as HTML

Attachment Izmjene i dopune ETICKOG KODEKSA.pdf
25K Download View as HTML


Poštovana,

u odnosu na Vaš zahtjev od 19.09.2016.g. obavještavam Vas kako slijedi:
- Kućnim redom OŠ Stobreč propisano je ˝Učenici, učitelji, osoblje škole i roditelji dužni su u školu doći primjereno odjeveni.˝,
- Pravilnikom o kućnom redu OŠ Stobreč, čl.15. propisano je da je učenik dužan dolaziti u školu uredan i primjereno odjeven,
- Etičkim kodeksom neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Osnovnoj školi Stobreč, čl.24. propisano je da odjeća učitelja i stručnih suradnika treba biti čista, uredna, umjerenih krojeva, primjerena pozivu koji obavljaju,
- Izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Osnovnoj školi Stobreč, čl.1. brisan je st.3. čl.24. Etičkog kodeksa koji je propisivao da ˝Odjeća kod žena ne smije biti uska i kratka, kao niti neprimjereno otkrivati dijelove tijela, kako ne bi negativno djelovala na pažnju učenika.˝

Gore navedene propise te Kućni red OŠ Stobreč Vam dostavljam u prilogu te je u svakom propisu razvidan dan stupanja na snagu.

U OŠ Stobreč nije propisano nošenje uniforme kao standardne školske odjeće već je propisano primjereno odijevanje te OŠ Stobreč nema skupinu za praćenje provedbe kodeksa odijevanja u školi.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje u OŠ Stobreč:
Tamara Martinić, dipl.iur.
tajnica OŠ Stobreč

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Stobreč, Stobreč može: