Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Komunalno društvo Autotrolej, Rijeka

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Komunalno društvo Autotrolej, Rijeka

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Prijić Kristina
Komunalno društvo Autotrolej, Rijeka


Attachment image001.jpg
11K Download

Attachment image002.jpg
12K Download


Poštovani,

 

Sukladno zakonu o zaštiti potrošača kao i Zakonu o pravu na pristup
informacijama, na web stranici KD Autotrolej, kao i na svim našim
prodajnim mjestima jasno je istaknut način za podnošenje prigovora.

Za sve organizacijske jedinice prigovor možete uputiti na ove kontakte:

 

 

 

 

 

Srdačan pozdrav,

 

 

Kristina Prijić, prof.

Specijalist za odnose s javnošću

 

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Komunalno društvo Autotrolej, Rijeka može: