Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Komunalno društvo Brinje, Brinje

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Komunalno društvo Brinje

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE
Komunalno društvo Brinje, Brinje

Komunalno društvo Brinje d.o.o
Frankopanska 35
53260 Brinje
Brinje,19.07.2017.

Poštovana,
Za podnošenje prigovora svakako omogućujemo našim korisnicima :
-pisanim putem na adresu : Komunalno društvo Brinje, Frankopanska 35 , 53260 Brinje
-na e-mail : [e-mail adresa]
-osobno uz upis u knjigu prigovara na adresu: Komunalno društvo Brinje, Frankopanska 35,Brinje
-usmenim putem na broj telefona 053 700 309.
Moram napomenuti da svi naši korisnici javne usluge prilikom dobivanja računa su pisanim tragom na istom računu upoznati kako se ista usluga obračunava i naplaćuje te kojim načinom se može podnijeti
prigovor istom poduzeću što na izdavanje računa a što na poslovanje u istom poduzeću.
S poštovanjem!
Direktorica:
Josipa Pavlović,mag.ing.agr.

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Komunalno društvo Brinje, Brinje može: