Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Komunalno društvo Čistoća, Rijeka

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Komunalno društvo Čistoća, Rijeka

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Marina Babić Brusić
Komunalno društvo Čistoća, Rijeka

Poštovana gospođo Radoš,

temeljem Vašeg zahtjeva radi ostvarivanja prava na pristup informaciji, obavještavam Vas da su sve informacije o kontaktima za podnošenje prigovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka dostupne na našim mrežnim stranicama i to kako slijedi:
- Poštanska adresa: KD Čistoća d.o.o. - Dolac 14, 51000 Rijeka
- Telefaks: 051 330 320
- E-mail adrese: Info Centar - [e-mail adresa];
Milan Zagorac, službenik za odnose s građanima i javnošću - [e-mail adresa]
Marina Babić-Brusić, službenik za informiranje - [KD Čistoća e-mail za zahtjeve]
- HTML obrazac za slanje upita http://www.cistoca-ri.hr/Pocetna/Obavije...
- web obrazac za zahtjev za pristup informacijama http://www.cistoca-ri.hr/Pocetna/Obavije... s Obrascem Zahtjeva za pristup informacijama kao i Obrascem Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Dakle, sve su navedene informacije i kontakti dostupni na našim mrežnim stranicama na www.cistoca-ri.hr na vidljivim mjestima uz konkretne upute.

Vjerujem da sam Vam ovime odgovorila na sva postavljena pitanja.

Uz srdačan pozdrav stojimo na raspolaganju

S poštovanjem

Marina Babić-Brusić, dip. ing.
Voditelj službe
Razvojno tehnička služba

Dolac 14
51000 Rijeka
telefon:
+385 51 353 428
mobitel:
+385 91 3353 428
faks:
+385 51 330 320
e-mail:
[KD Čistoća e-mail za zahtjeve]
www.cistoca-ri.hr
www.otpadnici.eu
Razmislite o okolišu prije ispisivanja ovog e-maila

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Komunalno društvo Čistoća, Rijeka može: