Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Komunalno gospodarstvo Bistra

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Komunalno gospodarstvo Bistra

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o.
Komunalno gospodarstvo Bistra

Poštovana,

vezano za Vaš upit o kontakt podacima za zaprimanje prigovora korisnika sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, isti se mogu podnijeti:
- Osobno – u prostorijama, Komunalnog gospodarstvo Bistra d.o.o.,
- Putem pošte - Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o., Bistranska 98, Poljanica Bistransk a, 10298 Bistra
- Putem tel/faks: 01/3390-461
- E-maila adrese: [Komunalno gospodarstvo Bistra e-mail za zahtjeve]
- E-mail adresa za pitanja vezana za groblje Bistra: [e-mail adresa]
Zahtjevi i obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama nalaze se na internet stranicama: komunalno-bistra.hr

S poštovanjem,

Tajnica
Klaudija Sigetić Špoljar

Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o.
Bistranska 98, 10298 Bistra
Tel./Fax: 01/3390 - 461

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Komunalno gospodarstvo Bistra može: