Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Komunalno gospodarstvo Park, Donji Miholjac

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Komunalno gospodarstvo Park, Donji Miholjac

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: KG Park d.o.o.

Poštovana,

Dostavljamo tražene informacije:

Adresa za podnošenje prigovora :KG Park d.o.o., Pavla Radića 99, 31540 Donji Miholjac
Telefax za podnošenje prigovora: 031/630-973
Elektronička pošta za podnošenje prigovora: [Komunalno gospodarstvo Park, Donji Miholjac e-mail za zahtjeve]

Srdačan pozdrav,

Evica Babić
Računovodstvo
KG Park d.o.o.

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Komunalno gospodarstvo Park, Donji Miholjac može: