Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Komunalno trgovačko društvo Šodolovci, Ernestinovo

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Komunalno trgovačko društvo Šodolovci, Ernestinovo

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Jovana Avri

Poštovana,
Nastavno na Vaš zahtjev za informacijama vezanim uz kontakte za podnošenje
prigovora za sve organizacijske jedinice očitujemo se kako slijedi.
Općina Šodolovci jedinica je lokalne samouprave sa sjedištem u Šodolovci
na adresi Šodolovci, Ive Andrića 3, telefon za kontakt: 031/296-083, fax:
031/296-082 te službenom e-mail adresom: [Komunalno trgovačko društvo Šodolovci, Ernestinovo e-mail za zahtjeve].
Općina Šodolovci u svome vlasništvu ima samo Komunalno trgovačko društvo
Šodolovci, čiji su kontakt podaci sljedeći:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora: Koprivna, Ruđera Boškovića 42,
31216 Antunovac,
- telefaks za podnošenje prigovora: 031/296-082,
- elektronička pošta za podnošenje prigovora:
[e-mail adresa].
Srdačan pozdrav,
Službenica za informiranje:
Jovana Avrić, mag. iur.

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Komunalno trgovačko društvo Šodolovci, Ernestinovo može: