Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za EKO KONG, Nova Gradiška

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: EKO KONG, Nova Gradiška

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Ružica Fajdetić Kurjaković
EKO KONG, Nova Gradiška


Attachment obavijest potro a ima.docx
17K Download View as HTML


Poštovana,
u privitku dostavljamo obavijest o načinu podnošenja prigovora , koja je istaknuta u našim poslovnim prostorijama sa svim kontaktima.
[EKO KONG, Nova Gradiška e-mail za zahtjeve] je ispravna e-mail adresa.

S poštovanjem,

Ružica Fajdetić Kurjaković, dipl.iur.

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
EKO KONG, Nova Gradiška može: