Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Rad, Drniš

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Rad, Drniš

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Marta Vujević
Rad, Drniš

Poštovana,

u daljnjem teksu je odgovor na Vaše pitanje.

Poštanska adresa za podnošenje prigovora: Rad d.o.o. Drniš, Stjepana
Radića 69, 22320 Drniš
Telefaks za podnošenje prigovora: 022/888-154
Elektronička pošta za podnošenje prigovora: [1][e-mail adresa]

S poštovanjem,

--
Marta Vujević, mag.chem.
________________________
Rad d.o.o.
Stjepana Radića 69, 22320 Drniš
T: +385 22 886 701 F: +385 22 888 154
[2][Rad, Drniš e-mail za zahtjeve] I [3]www.rad-drnis.hr

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[Rad, Drniš e-mail za zahtjeve]
3. http://www.rad-drnis.hr/

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Rad, Drniš može: