Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Termalni vodeni park Aqua Balissae putnička agencija, Daruvar

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Termalni vodeni park Aqua Balissae putnička agencija, Daruvar

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Termalni vodeni park
Termalni vodeni park Aqua Balissae putnička agencija, Daruvar

Poštovana,
Prigovor se može podnijeti na:

-e-mail: [Termalni vodeni park Aqua Balissae putnička agencija, Daruvar e-mail za zahtjeve]
-adresa: Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o. Daruvar, Frana Kršinića 17, 43500 Daruvar

S poštovanjem,
Vedran Vedriš

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Termalni vodeni park Aqua Balissae putnička agencija, Daruvar može: