Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Univerzal, Đakovo

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Univerzal, Đakovo

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Univerzal, Đakovo

Cijenjena gđo Radoš,

Univerzalove su kontaktne adrese sljedeće:

- poštanska: Univerzal d.o.o., Vladimira Nazora 68, 31400 Đakovo
- elektronička: [e-mail adresa]
- telefaks: 031/811-022

Također, pristup informacijama možete zatražiti putem obrasca koji ćete pronaći na web adresi
http://www.univerzal-djakovo.hr/pristup-....

Lijep pozdrav, za Univerzal d.o.o. Služba za informiranje

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Univerzal, Đakovo može: