Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Vio Informacije.reklamacije
Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb

Poštovani,

pismeni prigovori mogu se uputiti poštanskim putem na adresu:

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
p.p. 896
10001 Zagreb

Telefaksom na broj: 01/ 6163 770

Putem elektroničke pošte: [e-mail adresa].

S poštovanjem

Odjel za odnose s korisnicima
 

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Folnegovićeva 1, 10 000 Zagreb
Fax: +385 1 6163 770
FMaiL: [e-mail adresa]
www.vio.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb može: