Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak, Senj

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak, Senj

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Vodovod Senj
Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak, Senj

Poštovana

Poštanska adresa za podnošenje prigovora je Stara cesta 3,53270 Senj
Telefax: 881-300
Elektronička pošta:[e-mail adresa]
Ili [Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak, Senj e-mail za zahtjeve]

Srdačan pozdrav!
Diana Gržanić Lopac
Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Senj

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak, Senj može: