Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Vodovod i odvodnja Bistra

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Vodovod i odvodnja Bistra

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Martina Prihistal
Vodovod i odvodnja Bistra

Poštovani,

vezano za Vaš upit o kontakt podacima za zaprimanje prigovora korisnika sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, isti se mogu podnijeti:
-Osobno – u prostorijama Vodovoda i odvodnje Bistra d.o.o.,
-Putem pošte – Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o., Stubička 509, 10298 D. Bistra
-Putem tel/faks: 01/3390-461
-E-mail adrese: [e-mail adresa]
-E-mail adresa za pitanja vezana za akontacije i račune za vodu: [Vodovod i odvodnja Bistra e-mail za zahtjeve] , tel: 01/3392-470
Zahtjevi i obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama nalaze se na internet stranicama: komunalno-bistra.hr

S poštovanjem,
Martina Prihistal

Računovodstvo

VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o.
10298 Donja Bistra, Stubička 509
TEL/FAX 01/3392-470
E-mail: [Vodovod i odvodnja Bistra e-mail za zahtjeve]

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Vodovod i odvodnja Bistra može: