Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Gradsko komunalno poduzeće Čakom, Čakovec

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Gradsko komunalno poduzeće Čakom, Čakovec

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Nikolina J Varga
Gradsko komunalno poduzeće Čakom, Čakovec


Attachment obavijest potro a ima.PDF.pdf
20K Download View as HTML


Poštovana,

GKP ČAKOM d.o.o. je upoznat s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, tako da u poslovnim prostorijama ima istaknutu obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora. Scan iste dostavljam Vam u prilogu ovog dopisa.

S poštovanjem,

Nikolina Jelaš Varga, dipl. iur.
Voditelj opće, kadrovske i pravne službe

Tel. 040/372-434
Mob. 098/632-575
E-mail [Gradsko komunalno poduzeće Čakom, Čakovec e-mail za zahtjeve]

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Gradsko komunalno poduzeće Čakom, Čakovec može: