Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Zagorski vodovod, Zabok

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Zagorski vodovod, Zabok

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Zagorski vodovod- Odjel Odnosi s korisnicima
Zagorski vodovod, Zabok


Attachment attachment.jpg
16K Download


Poštovani,

nastavno na Vaš upit u svezi kontakt podataka za zaprimanje prigovora
korisnika sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, isti se mogu podnijeti na
sljedeći način:

-          osobno u sjedištu Društva na adresi Ksavera Šandora Gjalskog 1,
49210 Zabok

-          putem pošte na adresu Zagorski vodovod d.o.o.,  Ksavera Šandora
Gjalskog 1, 49210 Zabok

-          na faks broj: 049221326

-          putem e pošte: [1][e-mail adresa] ili
[2][e-mail adresa]

S poštovanjem,

 

Neven Krajačić, struč. spec. oec.

Rukovoditelj odjela

Odjel Odnosi s korisnicima

 

[3]http://www.zagorski-vodovod.hr/gallery/l...

49210 ZABOK, Ksavera Šandora Gjalskog 1

 

T:  049/588-607

F:  049/221-326

W: [4]www.zagorski-vodovod.hr 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Zagorski vodovod, Zabok može: