Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Komunalac, Glina

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Komunalac, Glina

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Komunalac, Glina

Poštovana,

potrošači mogu podnijeti pisani prigovor za sve organizacijske jedinice
Komunalca Glina d.o.o. na sljedeće načine:

- osobno u prostorijama Komunalca Glina d.o.o.
- putem pošte na adresu Petrinjska 4, 44400 Glina
- putem telefaksa na broj: 044/527-895
- putem elektroničke pošte na adresu: [e-mail adresa]

S poštovanjem,

Ivana Dinčir Bogojević, mag.iur.
Stručni suradnik za pravne poslove
Službenik za pristup informacijama
Komunalac Glina d.o.o.

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Komunalac, Glina može: