Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Komunalac, Grubišno Polje

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Komunalac, Grubišno Polje

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Željko Šenkižek
Komunalac, Grubišno Polje

Poštovana!

U privitku dopisa dostavljamo Vam tražene  podatke o adresama i telefonima
za podnošenje pisanog prigovora potrošača za Komunalac d.o.o. i VODOVOD
GRUBIŠNO POLJE d.o.o.

 

 

Komunalac d.o.o.- Grubišno Polje, Ivana Nepomuka Jemeršića 37c, 43290
Grubišno Polje

Telefon: 043 485 006

Telefax: 043 485 412

e-mail: [1][email protected] hr

 

 

VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o.-  43290 Grubišno Polje, Ivana Nepomuka
Jemeršića 37c

 

Telefon: 043 485 006

Telefax: 043 485 412

e-mail: [email protected]. hr

 

Sa štovanjem,  Željko Šenkižek

References

Visible links
1. mailto:[email protected]

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Komunalac, Grubišno Polje može: