Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Komunalac, Lastovo

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Komunalac, Lastovo

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Komunalac, Lastovo


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Email adresa za pono enje prigovora potro a a.txt
2K Download View as HTML


This is the mail system at host imamopravoznati.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Komunalac, Lastovo e-mail za zahtjeve]>: Host or domain name not found. Name service error for
name=du.t.com.hr type=AAAA: Host not found

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Komunalac, Lastovo, koristeći novu kontakt adresu.

Od: Opcina Lastovo

Poštovana,

Molim Vas da se za sve informacije vezane za Komunalac d.o.o. obratite
na e-mail adrese Komunalca d.o.o.:

- [e-mail adresa]

- [e-mail adresa]

Lijep pozdrav,
Korana Zavadlav

13.7.2017 u 22:34, Zdenka Radoš je napisao/la:

otkrij citirane dijelove

---
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.
https://www.avast.com/antivirus

Spojite s ovim

Od: Zdenka Radoš

Za: Opcina Lastovo

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN
85/15), čl. 21, st. 1 koja kaže ako tijelo javne vlasti ne
posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje,
dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od
zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će
obavijestiti podnositelja.

S poštovanjem,

Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Opcina Lastovo


Attachment Ustupanje zahtjeva PPI Komunalac d.o.o..pdf
706K Download View as HTML


Poštovani,

U privitku Vam ustupamo zahtjev za ostvarivanje prava na pristup
informacijama.

Lijep pozdrav,

Korana Zavadlav

13.7.2017 u 22:34, Zdenka Radoš je napisao/la:

otkrij citirane dijelove

--
Općina Lastovo
Dolac 3
20290 Lastovo

OIB: 96014931839
tel: 020/801-023
fax: 020/801-077

---
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.
https://www.avast.com/antivirus

Spojite s ovim

Od: Komunalac Lastovo
Komunalac, Lastovo


Attachment prigovor potrosac.pdf
321K Download View as HTML


Poštovani,
Nastavno na vaš upit, u privitku šaljemo obavijest.
S poštovanjem,
bacc.oec. Lučijano Sangaleti
Direktor
Komunalac d.o.o.
Put Sv. Martina 6
20290 Lastovo
OIB 09301935182
IBAN: HR2223300031100047401
mob.: [1]+385 (0) 91 794 8447
e-mail: [2][Komunalac, Lastovo e-mail za zahtjeve]
  
                              
                            [3]🌍
Razmislite o okolišu prije ispisa ove e-pošte
     

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:%2B385%20%280%29%2091%20794%208447
2. mailto:[Komunalac, Lastovo e-mail za zahtjeve]

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Komunalac, Lastovo može: