Energetska učinkovitost javne rasvjete

Pisani zahtjev podnositelja Ilija Tikvić za Grad Vukovar

Zahtjev je uspješan.

Od: Ilija Tikvić

Za: Grad Vukovar

Molim Vas da mi dostavite u pdf Projekt energetske učinkovitosti
javne rasvjete za područje Grada Vukovara

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Spojite s ovim

Od: Odnosi s javnošću
Grad Vukovar


Attachment Odgovor Ilija Tikvi.pdf
206K Download View as HTML


Poštovani,

 

Pokušavam odgovoriti na Zahtjev za informiranjem koji je gospodin Ilija
Tikvić poslao Gradu Vukovaru 8. siječnja 2018. godine, no poslužitelj nije
mogao isporučiti poštu jer premašuje limit servera.

 

U prilogu dostavljam odgovor, a na linku jumbo maila možete preuzeti
tražene podatke.

 

[1]https://jumboiskon.tportal.hr/download/d...

 

S poštovanjem,

 

Lidija Subotić
Viši stručni suradnik za odnose s javnošću

Upravni odjel za opće poslove i Ured gradonačelnika
GRAD VUKOVAR

Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 VUKOVAR

E-mail: [2][e-mail adresa]
Tel: (032) 456-504
Mob. 099/ 48 78 702

 

References

Visible links
1. https://jumboiskon.tportal.hr/download/d...
2. mailto:[e-mail adresa]

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Vukovar može: