Etički kodeks/interni akt o etici Instituta za arheologiju

Pisani zahtjev podnositelja Dražen Hoffmann za Institut za arheologiju, Zagreb

Institut za arheologiju, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Dražen Hoffmann

Za: Institut za arheologiju, Zagreb

Poštovani/e,

molim da mi se u elektroničkom obliku dostavi važeći Pravilnik o
načinu i djelokrugu rada (ili ekvivalentni dokument) koji regulira
rad Etičkog povjerenstva Instituta za arheologiju, a čije je
osnivanje propisano u čl. 93. Statuta Instituta.

S poštovanjem,

Dražen Hoffmann

Spojite s ovim

Od: Mirella Đula Furjan
Institut za arheologiju, Zagreb


Attachment zahtjev za pristup informacijama.doc
34K Download View as HTML


Poštovani,

radi evidencije Institut za arheologiju Vas upućuje, a sukladno
odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama,

na popunjavanje obrasca koji se nalazi u privitku ove elektroničke
pošte, a koji je dostupan i na našoj web stranici.

S poštovanjem,
Mirella Đula Furjan

15.4.2017. u 0:04, Dražen Hoffmann je napisao/la:

otkrij citirane dijelove

--
Mirella Đula Furjan dipl.iur.
Institut za arhologiju
Ulica Ljudevita Gaja 32
10000 Zagreb
tel. 01/6155-654

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

Tijelo javne vlasti netočno tumači zakon - podnositelj zahtjeva za pristup informacijama nije dužan ispunjavati obrasce.

Više o vašem pravu možete pročitati na linku:
http://imamopravoznati.org/help/requesti...

Predlažemo podnositelju da pošalje odgovor tijelu javne vlasti u kojemu navodi da je zahtjev ispunjen sukladno ZPPI-ju te da se elektronski podnesen zahtjev smatra pisanim zahtjevom.

Link to this

Od: Dražen Hoffmann

Za: Mirella Đula Furjan

Poštovana,

hvala na odgovoru. Ovim putem podsjećam na odredbu čl. 18. st. 2.
Zakona o pravu na pristup informacijama, koja propisuje:

'Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se
službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke
komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.'

Smatram kako - neovisno o postojanju obrasca zahtjeva - zahtjev
podnesen putem platforme ImamoPravoZnati.org predstavlja zahtjev
koji je valjano podnesen putem eletroničke komunikacije te, shodno
tome, molim za dostavu tražene informacije odn. dokumenta
elektroničkim putem.

S poštovanjem,

Dražen Hoffmann

Spojite s ovim

Od: Mirella Đula Furjan
Institut za arheologiju, Zagreb

Poštovani,

Etički kodeks Instituta za arheologiju je u proceduri donošenja,

to Vas obavještavamo da ćemo ga Vama dostaviti eletroničkim putem po

njegovom donošenju.

S poštovanjem

Mirella Đula Furjan

24.4.2017. u 15:19, Dražen Hoffmann je napisao/la:

otkrij citirane dijelove

--
Mirella Đula Furjan dipl.iur.
Institut za arhologiju
Ulica Ljudevita Gaja 32
10000 Zagreb
tel. 01/6155-654

Spojite s ovim

Dražen Hoffmann - komentar ()

Zatraženi dokument je u izradi.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Institut za arheologiju, Zagreb može: