Financijski izvještaji studentskih zborova u posljednjih 10 godina

Pisani zahtjev podnositelja Marko Matijević za Sveučilište u Rijeci

Zahtjev je uspješan.

Od: Marko Matijević

Za: Sveučilište u Rijeci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

molimo vas da mi dostavite u digitalnom obliku financijske
izvještaje studentskog zbora za posljednjih 10 godina odgovorom na
ovu adresu.

Ljubazno vas molim da potvrdite primitak ovog zahtjeva.

S poštovanjem,

Marko Matijević
www.srednja.hr

Spojite s ovim

Od: Daria Glavan Šćulac
Sveučilište u Rijeci

Poštovani,
Potvrđujemo primitak zahtjeva.
S poštovanjem,

Daria Glavan Šćulac, dipl. iur.

Sveučilište u Rijeci
+385 51 406 523
[e-mail adresa]
www.uniri.hr

Think Before You Print

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Daria Glavan Šćulac
Sveučilište u Rijeci

Poštovani,
Nastavno na Vaš upit, primite obavijest o produljenju roka za dostavom traženih informacija na daljnjih 15 dana, s obzirom na pripremu kataloga informacija koji sadrži i podatke tražene u Vašem upitu. Također Vas pozivamo da upotpunite Vaš zahtjev podatkom o Vašoj adresi, odnosno adresi pravne osobe ukoliko ispred takve tražite pristup informacijama.
Molimo potvrdu primitka ove obavijesti.
S poštovanjem,
Sveučilište u Rijeci

Daria Glavan Šćulac, dipl. iur.
Sveučilište u Rijeci
+385 51 406 523
[e-mail adresa]
www.uniri.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

Vezano za slanje adrese koju traži Sveučilište u Rijeci:

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti da "Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link ""E-mail adresa službenika za informiranje"". Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti te u naslovu vaše poruke navedite naziv vašeg zahtjeva.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu privatnu adresu. Inzistirajte da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. "adresa za odgovor" (imamopravoznati.org adresa).

Link to this

Od: Marko Matijević

Za: Daria Glavan Šćulac

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem
privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da
želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku
adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje
osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja
odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka.

S poštovanjem,

Marko Matijević

Spojite s ovim

Od: Daria Glavan Šćulac
Sveučilište u Rijeci


Attachment Studentski zbor Sveu ili ta u Rijeci izvjesce 2015.pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment Studenstki zbor izvje e o radu 2012.pdf
1.5M Download View as HTML

Attachment Odluka prihva anje programskog i financijskog izvje a SZUR 2013.pdf
499K Download View as HTML

Attachment Financijsko izvje e SZSuR 2014.pdf
237K Download View as HTML

Attachment Fin izvj SZ 2011.pdf
771K Download View as HTML

Attachment Fin izvj SZ 2010.pdf
1.4M Download View as HTML

Attachment Fin izvj SZ 2008.pdf
659K Download View as HTML

Attachment Fin izvj SZ 2007.pdf
183K Download View as HTML

Attachment Fin izvj SZ 2006.pdf
441K Download View as HTML

Attachment Fiin izvj SZ 2009.pdf
757K Download View as HTML


Poštovani,
Nastavno na Vaš zahtjev od 4. travnja 2016. godine u kojem se obraćate Sveučilištu u Rijeci za zahtjevom za dostavom financijskih izvješća studentskog zbora, dostavljamo Vam tražene podatke.
S poštovanjem,
Sveučilište u Rijeci
Tg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Sveučilište u Rijeci može: