Financiranje medija

Pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender za Grad Ploče

Zahtjev je uspješan.

Od: Melisa Skender

Za: Grad Ploče

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Od: Ured gradonačelnika Grada Ploča
Grad Ploče


Attachment Melisa Skender Financiranje medija odgovor.pdf
668K Download View as HTML


Predmet:  Melisa Skender, putem platforme Imamo pravo znati: Zahtjev za
pristup informacijama – odgovor.

                                              

Sukladno članku 20. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne
novine 25/13 i 85/15), a vezano za zahtjev za ostvarivanje prava na
pristup informacijama od 21. listopada 2017.godine, u prilogu dostavljam
odgovor.

 

S poštovanjem,

 

Grad Ploče

Ured gradonačelnika

Službenica za informiranje

Nada Juras

 

Spojite s ovim

Od: Ured gradonačelnika Grada Ploča
Grad Ploče


Attachment Melisa Skender Financiranje medija odgovor.pdf
668K Download View as HTML


Predmet:  Melisa Skender, putem platforme Imamo pravo znati: Zahtjev za
pristup informacijama – odgovor.

                                              

Sukladno članku 20. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne
novine 25/13 i 85/15), a vezano za zahtjev za ostvarivanje prava na
pristup informacijama od 21. listopada 2017.godine, u prilogu dostavljam
odgovor.

 

S poštovanjem,

 

Grad Ploče

Ured gradonačelnika

Službenica za informiranje

Nada Juras

 

 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Ploče može: