Financiranje medija

Pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender za Općina Kolan

Zahtjev je uspješan.

Od: Melisa Skender

Za: Općina Kolan

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Od: Info
Općina Kolan

Poštovani,

Općina Kolan tijekom 2016. i 2017. nije sklopila nikakve ugovore niti
davala subvenicije ili donacije medijima.

Odluke se objavljuju u Službenom glasniku Zadarske županije, a natječaji
ili u Narodnim novinama ili u lokalnim novinama koji se plaćaju prema
tarifama

koje oni imaju za objavu oglasa.

Lijep pozdav,

Anđela Paladina

admin. refrent

službenik za informiranje

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Melisa Skender

Za: Općina Kolan

Poštovana,

zahvaljujem Vam na odgovoru i molila bih da ga dopunite godišnjim
iznosima za lokalne medije u kojima ste prošle i ove godine
objavljivali oglase/natječaje.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Od: Info
Općina Kolan


Attachment utf 8 Kartica ra una30102017093931.pdf
393K Download View as HTML


Poštovana,

U privitku se nalaze kartice računa za 2016. i 2017. za plaćene
oglase/natječaje.

Srdačan pozdrav,

Anđela Paladina

admin. refrent

službenik za informiranje

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Kolan može: