Financiranje medija

Pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender za Grad Zagreb

Čeka se odgovor na predstavku Grad Zagreb za rješavanje ovog zahtjeva.

Od: Melisa Skender

Za: Grad Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Od: Ana Gojanović-Rakić
Grad Zagreb

Poštovana gospođo Skender,

nastavno na Vaš podnesak lijepo Vas molim da, temeljem čl. 20. st.2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), u roku od 5 dana dostavom adrese ispravite Vaš zahtjev, jer će u protivnome isti biti odbačen rješenjem. Naime, članak 18. stavak 3. Zakona kaže: „Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište."

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

Ako tijelo javne vlasti traži da im pošaljete poštansku adresu, imate dvije opcije:

1. Odgovoriti tijelu javne vlasti slijedeće:

"Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostavit ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim Vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti a u naslovu e-maila navedite naziv vašeg zahtjeva.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu privatnu email adresu ili čak na kućnu adresu da izbjegnu javnu objavu informacija koje ste zatražili. Možete odgovoriti i inzistirati da Vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. "adresa za odgovor" (imamopravoznati.org adresa).

2. Vašu poštansku adresu možete poslati tijelu javne vlasti putem Imamo pravo znati klikom na "Napisati odgovor" na dnu stranice. U tom slučaju će administratori cenzurirati vašu poštansku adresu iz odgovora koji ste im poslali.

Link to this

Elfrida Mahulja - komentar ()

Tijelo javne vlasti ne traži od Vas podatke o adresi zbog toga jer Vam ne želi odgovoriti putem e-maila i ne želi javno objaviti podatke (objava ugovora koje javna tijela sklapaju je ionako već obveza) već iz razloga što tijelo javne vlasti tj. službenik za informiranje ima obvezu vođenja Upisnika zaprimljenih zahtjeva za pravo na pristup informacijama koji ne priznaje e-mail adresu kao adresu podnositelja zahtjeva.

Link to this

Elfrida Mahulja - komentar ()

Evo da nadopunim temu, s obzirom da sam pisala na brzaka. Dakle, u ovim zahtjevima postoji niz "kvakica" pa možemo prodiskutirati:

1. Informacije koje ste tražili zapravo i ne predstavljaju informaciju u smislu zakona - jer tražite od službenika za informiranje da prikuplja niz informacija koje ne postoje kao gotova informacija - u tom smislu gledajući službenici su vam izašli u susret;

2. Što se tiče ugovora, vrijedi ovo: http://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1...

3. Što se tiče traženja adresa i razloga zašto su to neki od Vas tražili , pogledajte str. 24 (4. odlomak) ove publikacije Povjerenika za informiranje: http://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-pu...

... da našla sam i ja u TOM-u oprečno tumačenje Pravobraniteljice, ali u tom slučaju se Pravobraniteljica mora jasno odrediti u smislu navođenja adresa podnositelja zahtjeva, jer ovako imamo nedoumica i na jednoj i na drugoj strani, složit ćete se.

Srdačno!

Link to this

Od: Melisa Skender

Za: Ana Gojanović-Rakić

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostavit ću odvojeno putem
privatnog emaila, a sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da
želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku
adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim Vas da moje
osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja
odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Od: Ana Gojanović-Rakić
Grad Zagreb


Attachment RE PPI 591.pdf
345K Download View as HTML


Poštovana gospođo Skender,

 

temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup
informacijama, dalje: Zakon (Narodne novine 25/13 i 85/15), a nastavno na
očitovanje Ureda za javnu nabavu, u privitku Vam dostavljam tablicu u
kojoj možete naći tražene podatke (privitak 1), a vezano uz  proračunsku
poziciju „Usluge promidžbe i informiranja“.

Što se drugog dijela Vašeg zahtjeva tiče, temeljem članka 23. stavka.1.
točke. 3 Zakona, obavještavam Vas kako su tražene informacije javno
objavljene; naime, svi navedeni podaci, uključujući tekstove Javnih poziva
za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave
programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2016. i 2017.,
Javnih poziva za dodjelu potpora nakladnicima televizija i radija za
proizvodnju i emitiranje audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja
za 2016. i 2017., kao i rezultati istih s iznosima dodijeljenim pojedinim
medijima javno su dostupni na službenim internetskim stranicama Grada
Zagreba i u Službenom glasniku Grada Zagreba, kako slijedi:

 

Dodjela potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave
programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama:

Za 2016.

 

[1]http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.ht...

 

[2]http://web1.zagreb.hr/rezultati-javnog-p...

 

Za 2017.

[3]http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.ht...

 

[4]http://www.zagreb.hr/en/rezultati-javnog...

 

Subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih
programskih sadržaja u programima nakladnika televizija i radija za 2017.

 

Za 2016.

[5]http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.ht...

 

[6]http://web1.zagreb.hr/rezultati-javnog-p...

 

Za 2017.

[7]http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.ht...

 

[8]http://www.zagreb.hr/en/rezultati-javnog...

 

S poštovanjem,

 

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.

Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

 

GRAD ZAGREB

Ured gradonačelnika

Služba za informiranje

Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

T: +385 (0) 1 610  0134

 

References

Visible links
1. http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.ht...
2. http://web1.zagreb.hr/rezultati-javnog-p...
3. http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.ht...
4. http://www.zagreb.hr/en/rezultati-javnog...
5. http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.ht...
6. http://web1.zagreb.hr/rezultati-javnog-p...
7. http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.ht...
8. http://www.zagreb.hr/en/rezultati-javnog...

Spojite s ovim

Od: Melisa Skender

Za: Grad Zagreb

Poštovana,

hvala Vam na dostavljenim informacijama i molila bih dopunu,
odnosno kartice po proračunskim pozicijama za 2016. i 2017. godinu
na kojima su realizirana sredstva za usluge objave službenih akata,
oglasa, natječaja, promidžbe i informiranja.

Molila bih Vas i ugovore koje je Grad Zagreb sklapao s medijima u
2016. i 2017. godini.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: