Financiranje medija

Pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender za Općina Veliki Bukovec

Zahtjev je uspješan.

Od: Melisa Skender

Za: Općina Veliki Bukovec

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Općina Veliki Bukovec


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Financiranje medija.txt
2K Download View as HTML


This is the mail system at host imamopravoznati.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Općina Veliki Bukovec e-mail za zahtjeve]>: host mx.iskon.hr[213.191.142.115] said: 550 5.7.1
<[Općina Veliki Bukovec e-mail za zahtjeve]>: Recipient address rejected: User unknown (in reply to
RCPT TO command)

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Općina Veliki Bukovec, koristeći novu kontakt adresu.

Od: Opcina Veliki Bukovec
Općina Veliki Bukovec

Poštovana,
Općina Veliki Bukovec u 2016. i 2017. godini sklopila je Ugovor sa Radio
Ludbregom, te se za ugovorene usluge plaća mjesečni iznos od 562,50 kuna.
Službeni akti objavljuju se u Službenom vjesniku Varaždinske županije, te
nemam saznanja o sklopljenom ugovoru o objavi istih., vjerojatno je na
razini županije sklopljen ugovor za sve gradove i općine s područja
Varaždinske županije.
Lp,
JUO Općine Veliki Bukovec
Zamjenik službenika za informiranje
Aleksandra Bračko

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Veliki Bukovec može: