Financiranje medija

Pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender za Općina Goričan

Zahtjev je uspješan.

Od: Melisa Skender

Za: Općina Goričan

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Općina Goričan


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Financiranje medija.txt
2K Download View as HTML


This is the mail system at host imamopravoznati.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Općina Goričan e-mail za zahtjeve]>: host mail.gorican.hr[139.162.133.174] said: 450 4.7.25
Client host rejected: cannot find your hostname, [148.251.218.148] (in
reply to RCPT TO command)

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Općina Goričan, koristeći novu kontakt adresu.

Općina Goričan


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Financiranje medija.txt
2K Download View as HTML


This is the mail system at host imamopravoznati.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Općina Goričan e-mail za zahtjeve]>: host mail.gorican.hr[139.162.133.174] said: 450 4.7.25
Client host rejected: cannot find your hostname, [148.251.218.148] (in
reply to RCPT TO command)

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Općina Goričan, koristeći novu kontakt adresu.

Od: Ines Bašnec
Općina Goričan

Poštovani, 
šaljem informacije vezane uz financiranje medija.
 
U 2016.godini općina Goričan je sklopila 3 ugovora za medijske usluge i
to:
1. Međimurske novine: objava propagandnih oglasa: 2.500,00 kn
2. Međimurski internetski portal: medijska promocija manifestacija:
7.500,00 kn
3. List Međimurje ( čestitke za blagdane, izvještaji sa sjednica Općinskog
vijeća, sportska i kulturna događanja): 3.375,00 kn
 
U 2017.g. isto 3 ugovora:
1. List Međimurje: 3.750,00 kn
2. eMeđimurje: 7.500,00 kn
3. Međimurske novine ( čestitke za blagdane, intervju načelnika, uzlet
međimurskih gradova i općina): 5.000,00 kuna
 
Natječaji se objavljuju u lokalnim tjednicima List Međimurje ili
Međimurske novine, nemamo posebno sklopljen ugovor o objavi natječaja.
Plaća se ovisno u količini teksta koji se objavljuje.
Sve odluke objavljuju se u Službenom glasniku Međimurske županije a račune
za uslugu objave šalje Međimurska županija.
 
U 2016. i 2017.godini općina Goričan nije isplaćivala subvencije medijima
iz svojeg proračuna. 
S poštovanjem, 
Ines Bašnec

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Goričan može: