Financiranje medija

Pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender za Općina Klakar

Zahtjev je uspješan.

Od: Melisa Skender

Za: Općina Klakar

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Od: Mail Delivery System


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment SPAM Financiranje medija.txt
2K Download View as HTML


This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[Općina Klakar e-mail za zahtjeve]
LMTP error after end of data: 452 4.2.2 <[Općina Klakar e-mail za zahtjeve]> Mailbox is full / Blocks limit exceeded / Inode limit exceeded:
retry timeout exceeded

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Općina Klakar, koristeći novu kontakt adresu.

Općina Klakar

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama dostavljamo Vam iste temeljem Vašeg upita:

- Općina Klakar tijekom 2016. i 2017.godine nije sklapa ugovore o materijalnim uslugama.
Od svog osnutka Općina Klakar službene akte objavljuje u "Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije" te nam se te usluge od strane Brodsko - posavske županije ne naplaćuju.

U 2016.godini plaćane su usluge slijedećim medijima:
- Božićna čestitka - Slavonska Posavina (Radio Slavonija) - 718,75 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Oglas Javna nabava - Narodne Novine - 950,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Praćenje manifestacije "Pokladno jahanje" - Proipsum (Poslovni portal) - 500,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Praćenje manifestacije "Pokladno jahanje" - SB TV - 2.625,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Praćenje manifestacije "Pokladno jahanje" - Slavonska Posavina (Radio Slavonija) - 2.437,50 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Oglas Javna nabava - Narodne Novine - 281,25 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Praćenje manifestacije "Pokladno jahanje" - Lasica (Posavska Hrvatska) - 1.875,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Uskrsna čestitka - Media Plan (Brodski vjesnik) - 250,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Uskrsna čestitka - Slavonska Posavina (Radio Slavonija) - 718,75 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Uskrsna čestitka - Proipsum (Poslovni portal) - 400,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Objava Javnog prikupljanja ponuda održavanje groblja; održavanje nerazvrstanih cesta; održavanje javne rasvjete - Lasica (Posavska Hrvatska) - 3.450,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Medijsko praćenje "Lukićevim stopama" - Slavonska Posavina (Radio Slavonija) - 3.437,50 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Medijsko praćenje "Lukićevim stopama" - SB TV - 3.562,50 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Čestitka povodom obilježavanja Dana Općine Klakar - Media Plan (Brodski vjesnik) - 450,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Medijsko praćenja obilježavanja Dana Općine Klakar - Proipsum (Poslovni portal) - 500,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Medijsko praćenja obilježavanja Dana Općine Klakar - SB TV - 4.037,50 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Medijsko praćenja obilježavanja Dana Općine Klakar - Slavonska Posavina (Radio Slavonija) - 3.750,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Medijsko praćenja obilježavanja Dana Općine Klakar - Lasica (Posavska Hrvatska) - 1.250,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Objava oglasa za radno mjesto - Pročelnik - Narodne Novine - 2.134,02 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Medijsko praćenje obilježavanja "Memorijalnog nogometnog turnira Zvonko Mikolčević" - SB TV - 3.125,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Medijsko praćenje obilježavanja "Memorijalnog nogometnog turnira Zvonko Mikolčević" - Slavonska Posavina (Radio Slavonija) - 1.250,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Oglašavanje na CMC televiziji u sklopu manifestacije "Slavonija fest 2016" - Turistička zajednica Grada Slavonskog Broda - 3.750,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Oglas natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine - Lasica (Posavska Hrvatska) - 1.150,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Oglas objave Ispravnog postupka za zemljište u Gornjoj Bebrini - Narodne Novine - 450,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Oglas objave Ispravnog postupka za zemljište u Klakaru - Narodne Novine - 450,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Božićna čestitka - Media Plan (Brodski vjesnik) - 450,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;

U 2017.godini plaćane su usluge slijedećim medijima:
- Božićna čestitka - SB TV - 337,50 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Božićna čestitka - Proipsum (Poslovni portal) - 500,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Božićna čestitka - SB TV - 1.350,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Božićna čestitka - Slavonska Posavina (Radio Slavonija) - 1.500,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Reportaža "obilježavanje Vrbsko - Ruščičkih žrtava" - SB TV - 1.875,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Praćenje manifestacije "Pokladno jahanje" - Proipsum (Poslovni portal) - 500,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Praćenje manifestacije "Pokladno jahanje" - SB TV - 2.312,50 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Praćenje manifestacije "Pokladno jahanje" - Slavonska Posavina (Radio Slavonija) - 2.812,50 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Praćenje manifestacije "Pokladno jahanje" - Lasica (Posavska Hrvatska) - 1.250,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Oglas PPS destinacija - Turistička zajednica Grada Slavonskog Broda - 1.000,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Medijsko praćenje - Slavonska Posavina (Radio Slavonija) - 2.500,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Medijsko praćenje "Dan općine Klakar" - Slavonska Posavina (Radio Slavonija) - 4.000,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Medijsko praćenje "Dan općine Klakar" - SBTV - 4.037,50 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Medijsko praćenje "Dan općine Klakar" - Lasica (Posavska Hrvatska) - 1.250,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;
- Medijsko praćenje "Memorijalni nogometni turnir Zvonko Mikolčević" - Slavonska Posavina (Radio Slavonija) - 1.250,00 kn - Pozicija: Usluge promidžbe i informiranja;

Usluge plaćene medijima u 2017.godini odnose se od 01.01. do 30.09.2017.godine.

- Općina Klakar u 2016. i 2017. godini nije isplaćivala subvencije ili donacije medijima iz Proračuna općine.

Ostajte s poštovanjem,

Službenik za informiranje
Općine Klakar
Matija Olić

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Klakar može: