Financiranje medija

Pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender za Općina Jesenje

Zahtjev je uspješan.

Od: Melisa Skender

Za: Općina Jesenje

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Općina Jesenje


Attachment Financiranje medija.docx
20K Download View as HTML


Poštovani!
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama,  a odnosi se na traženu
informaciju o financiranju medija u 2016 i 2017. godini
iz proračuna Općine Jesenje u  privitku vam šaljemo  tražene podatke.
 
S poštovanjem!
Kontakt: email:[Općina Jesenje e-mail za zahtjeve]
              tel:049 375 503
              mob:091/375 5033
 
Povjerenik za informiranje, Ivan Habjanec

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Jesenje može: