Financiranje medija

Pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender za Općina Starigrad

Zahtjev je uspješan.

Od: Melisa Skender

Za: Općina Starigrad

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Od: OPĆINA STARIGRAD
Općina Starigrad

Poštovana,

U prilogu Vam dostavljamo traženu informaciju.

S poštovanjem,

Molimo potvrdu primitka pošte!

Marija Jukić, struč.spec.admin.publ.
Viši stručni suradnik
OPĆINA STARIGRAD
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za opće i administrativne poslove
Tel: +385 23 369 387
e-mail: [Općina Starigrad e-mail za zahtjeve]
web: www.opcina-starigrad.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: OPĆINA STARIGRAD
Općina Starigrad


Attachment IMG 0004.pdf
481K Download View as HTML


Ispričavamo se omaškom smo ispustili prilog.

Marija Jukić, struč.spec.admin.publ.
Viši stručni suradnik
OPĆINA STARIGRAD
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za opće i administrativne poslove
Tel: +385 23 369 387
e-mail: [Općina Starigrad e-mail za zahtjeve]
web: www.opcina-starigrad.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Melisa Skender

Za: OPĆINA STARIGRAD

Poštovana,

potvrđujem da sam primila Vaš odgovor i zahvaljujem na brzom
reagiranju na podneseni zahtjev.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Starigrad može: