Financiranje medija

Melisa Skender je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Starigrad kao dio skupine poslane na 569 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Starigrad

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

OPĆINA STARIGRAD, Općina Starigrad

Poštovana,

U prilogu Vam dostavljamo traženu informaciju.

S poštovanjem,

Molimo potvrdu primitka pošte!

Marija Jukić, struč.spec.admin.publ.
Viši stručni suradnik
OPĆINA STARIGRAD
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za opće i administrativne poslove
Tel: +385 23 369 387
e-mail: [Općina Starigrad e-mail za zahtjeve]
web: www.opcina-starigrad.hr

prikazati citirane dijelove

OPĆINA STARIGRAD, Općina Starigrad

1 privitaka

Ispričavamo se omaškom smo ispustili prilog.

Marija Jukić, struč.spec.admin.publ.
Viši stručni suradnik
OPĆINA STARIGRAD
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za opće i administrativne poslove
Tel: +385 23 369 387
e-mail: [Općina Starigrad e-mail za zahtjeve]
web: www.opcina-starigrad.hr

prikazati citirane dijelove

Za: OPĆINA STARIGRAD

Poštovana,

potvrđujem da sam primila Vaš odgovor i zahvaljujem na brzom reagiranju na podneseni zahtjev.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org