Glavni projekt na temelju kojeg je izdana građevinska dozvola za Oružanu na Trgu bana Josipa Jelačića u Karlovcu

Pisani zahtjev podnositelja Ana Matan za Grad Karlovac

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Grad Karlovac trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Ana Matan

Za: Grad Karlovac
Molim uvid i presliku (o mom trošku) glavnog projekta na temelju
kojeg je izdana građevinska dozvola za obnovu Oružane na Trgu bana
Josipa Jelačića u Karlovcu.

S poštovanjem,

Ana Matan
Pavleka Miškine 4
47000 Karlovac

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Karlovac može: