Izgradnja cementare u Kruševu

Pisani zahtjev podnositelja Ivan Matić za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Ivan Matić

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Poštovani,
Sukladno zakonu o pravu na pristup informacijama, molimo Vas da mi
dostavite informacije vezane za izgradnju tvornice cementa u selu
Kruševo kod Obrovca talijanskog investitora Fassa d.o.o. Molimo Vas
također da nam dostavite i studiju utjecaja na okoliš za izgradnju
navedenog objekta kao i dokumentaciju vezanu za eksploataciju
sirovine za potrebe same tvornice koja se nalazi također na
području sela Kruševa i to na samom kanjonu rijeke Zrmanje. Radi se
o investiciji koja predviđa izgradnju industrijskog kompleksa
veličine 28 ha ukupne vrijednosti cca 240 mil eura. Zanima me u
kojoj je fazi taj projekt, dali će se ikad realizirati jer o tome
se priča još od davne 2003., a do danas ništa. Građani sela Kruševa
i okolice imaju pravo znati o izgradnji nečega što će uvelike
promjeniti socijalnu, ekonomsku i ekološku sliku njihovog kraja.
Molim Vas da mi odgovorite u što skorijem roku!!

S poštovanjem,

Ivan Matić, dipl.pol.

S poštovanjem,

Ivan Matić

Spojite s ovim

Od: Zahtjev za pristup informacijama
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

Sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15), obavještavamo Vas o produljenju roka za postupanje po vašem zahtjevu za pristup informacijama, a u svezi dostave informacije i dokumentacije vezane uz izgradnju tvornice cementa u selu Kruševo kod Obrovca talijanskog investitora Fassa d.o.o., obzirom da se informacije i dokumentacija koju tražite moraju tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti.

S poštovanjem,

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
( ++385 (0)1 3782 186
( ++385 (0)1 3782 192
www.mgipu.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Zahtjev za pristup informacijama
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb


Attachment Ivan Mati odgovor.pdf
102K Download View as HTML

Attachment Ivan Mati dokumentacija.pdf
13.2M Download View as HTML


Poštovani gospodine Matić,

u privitku Vam dostavljamo informaciju i traženu dokumentaciju, prema Vašem zahtjevu od 9. ožujka 2017.
Srdačan pozdrav,

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
( ++385 (0)1 3782 186
( ++385 (0)1 3782 192
www.mgipu.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Napomena za podnositelja zahtjeva:

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u svom odgovoru "Ivan Mati odgovor.pdf " napisali su da se "studija okoliša ne nalazi u spisu navedenog predmeta te je istu potrebno zatražiti od Ministarstva zaštite okoliša i energetike koje je vodilo postupak i izdalo Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša."

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, članku 21, stavka 1 koja kaže ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Budite slobodni inzistirati da to tijelo javne vlasti ustupi vaš zahtjev onom tijelu koje posjeduje informacije sukladno članku 21 ZPPI-ja.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb može: