Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Pisani zahtjev podnositelja David Tadis za Općina Tompojevci

Zahtjev je uspješan.

Od: David Tadis

Za: Općina Tompojevci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Općina Tompojevci

Poštovani,
sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN
25/13 i 85/15) molim Vas da nadopunite svoj zahtjev.

Članak 18.
(3) Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se
zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
ime i prezime, adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno
naziv pravne osobe i njezino sjedište.

S poštovanje,

Službenik za informiranje
Kata Cvitković

-----Izvorna poruka-----
From: David Tadis
Sent: Saturday, May 14, 2016 11:23 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Tompojevci
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Tompojevci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1458 email]

Je li [Općina Tompojevci e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Tompojevci? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti da "Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti te u naslovu vaše poruke navedite naziv vašeg zahtjeva.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu privatnu adresu. Inzistirajte da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. "adresa za odgovor" (imamopravoznati.org adresa).

Link to this

Od: David Tadis

Za: Općina Tompojevci

Hvala vam na skretanju paznje na cl. 18, st. 3 ZPPI-ja:

Iz vaseg dopisa nije jasno tocno sto nedostaje, a cijeli clanak
nabraja sve, pa sada nize saljem odgovore, nadam se da je dovoljno
razumljivo:
- naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi >
nalazi se u naslovu zahtjeva (ZA)
- podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije >
nalaze se u zahtjevu
- ime i prezime > nalaze se u zahtjevu
- adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva > adresa za odgovor je
moja elektoronska adresa
- tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište >
neprotrebno za fizicke osobe.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama:
Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev elektroničkim putem a
jednako tako tražiti i odgovor elektroničkim putem. E-mail adresa
može predstavljati adresu za odgovor. Zahtjev predan elektroničkim
putem smatra se zahtjevom podnesenim pisanim putem.

Ljubazno vas molim potvrdu da li je zahtjev uredno zaprimljen.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Općina Tompojevci

Poštovani,
zahtjev je podnijet u skladu s Zakonom, jedino nedostaje adresa prebivališta
fizičke osobe - podnositelja zahtjeva ( a to nije e-mail adresa kako ste
naveli u zahtjevu).
Podatak mi je potreban, radi evidencije podnijetih zahtjeva.
Informacija koju ste tražili biti će Vam proslijeđena odmah, nakon dostave
vaše adrese.

Hvala na razumijevanju
Lijep pozdrav.
Službenik za informiranje
Kata Cvitković

-----Izvorna poruka-----
From: David Tadis
Sent: Monday, May 16, 2016 11:21 PM
To: Općina Tompojevci
Subject: Re: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Tompojevci

Hvala vam na skretanju paznje na cl. 18, st. 3 ZPPI-ja:

Iz vaseg dopisa nije jasno tocno sto nedostaje, a cijeli clanak
nabraja sve, pa sada nize saljem odgovore, nadam se da je dovoljno
razumljivo:
- naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi >
nalazi se u naslovu zahtjeva (ZA)
- podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije >
nalaze se u zahtjevu
- ime i prezime > nalaze se u zahtjevu
- adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva > adresa za odgovor je
moja elektoronska adresa
- tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište >
neprotrebno za fizicke osobe.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama:
Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev elektroničkim putem a
jednako tako tražiti i odgovor elektroničkim putem. E-mail adresa
može predstavljati adresu za odgovor. Zahtjev predan elektroničkim
putem smatra se zahtjevom podnesenim pisanim putem.

Ljubazno vas molim potvrdu da li je zahtjev uredno zaprimljen.

S poštovanjem,

David Tadis

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: David Tadis

Za: Općina Tompojevci

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup
informacijama te zbog sigurnosti mojih osobnih podatka i politici
privatnosti ove internetske stranice zabranjeno je slati kućnu
adresu putem tog javnog portala.

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem
privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da
želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku
adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje
osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja
odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Općina Tompojevci

Poštovani,
vezano za vaš zahtjev , a sukladno članku 17.st. 2. Zakona o pravu na
pristup informacijama (NN br,. 25/13 i 85/15), dostavljam Vam tražene
informacije:

Iznos mjesečnih primanja (plaće, naknade):
- Općinski načelnik (dužnost od 29.01.2016. obnaša zamjenik Općinskog
načelnika koji je bio na listi zajedno s Općinskim načelnikom, budući da je
Općinski načelnik podnio ostavku na svoju dužnost zbog prelaska na mjesto
ministra u Vladi RH), profesionalac - mjesečna bruto plaća 10.001,10 kn
( 2,16 x 4.630,14) uvećana za 0,5% po godini radnog staža
- zamjenika Općinskog načelnika iz reda pripadnika rusinske nacionalne
manjine (volonter) - mjesečna neto naknada 1.500,00 kuna
- predsjednika Općinskog vijeća (volonter)- mjesečna neto naknada
700,00 kuna.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Kata Cvitković

-----Izvorna poruka-----
From: David Tadis
Sent: Saturday, May 14, 2016 11:23 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Tompojevci
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Tompojevci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1458 email]

Je li [Općina Tompojevci e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Tompojevci? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Spojite s ovim

Od: David Tadis

Za: Općina Tompojevci

Ljubazno vas molim dopunu informacija od 18.5.:

- dostavite bruto iznos naknada/placa (s ukljucenim doprinosima,
minuli radi itd, tj ukupan trosak place/naknade duznosnika na
proracun)

To moze biti npr. iznos posljednje bruto place.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Općina Tompojevci

Poštovani,

sukladno traženju dostavljam dopunu informacije u svezi iznosa bruto
mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog
vijeća.

Iznos mjesečnih primanja (plaće, naknade):
1. zamjenik Općinskog načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika,
profesionalac
- mjesečna bruto 1 plaća= 10.001,10 kn ( 2,16 x 4.630,14) uvećana za
0,5% po godini radnog staža ( 12,50% = 1.250,14 kn), ukupno bruto 2=
11.251,24 kn
- ukupno doprinosi na plaću 1.935,22 kn ( doprinos za zdravstveno
osiguranje 15%, doprinos za slučaj ozljeda na radu 0,5% i doprinos za
zapošljavanje 1,7%), sveukupan trošak iz proračuna 13.186,46 kn.
2. zamjenika Općinskog načelnika iz reda pripadnika rusinske nacionalne
manjine (volonter) - mjesečna bruto naknada 2.000,00 kuna (umirovljenik -
oslobođen plaćanja doprinosa na naknadu sukladno Zakonu o doprinosima čl.
209. st. 1. točka 15. ),ukupna trošak iz proračuna 2.000,00 kn
3. predsjednika Općinskog vijeća (volonter)- mjesečna bruto naknada 933,33
kn ( umirovljenik - oslobođen plaćanja doprinosa na naknadu sukladno
naprijed navedenom Zakonu), ukupan trošak iz proračuna 933,33 kn

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Kata Cvitković

-----Izvorna poruka-----
From: David Tadis
Sent: Sunday, May 29, 2016 2:01 PM
To: Općina Tompojevci
Subject: Re: Odgovor na zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto
mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog
vijeća

Za: Općina Tompojevci

Ljubazno vas molim dopunu informacija od 18.5.:

- dostavite bruto iznos naknada/placa (s ukljucenim doprinosima,
minuli radi itd, tj ukupan trosak place/naknade duznosnika na
proracun)

To moze biti npr. iznos posljednje bruto place.

S poštovanjem,

David Tadis

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Tompojevci može: