Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Pisani zahtjev podnositelja David Tadis za Općina Gradec

Zahtjev je uspješan.

Od: David Tadis

Za: Općina Gradec

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Od: Hrvoje Stjepan Hasanovic
Općina Gradec

Poštovani,

 

Sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama, a na temelju Zakona o
pravu na pristup informacijama dostavljamo Vam tražene podatke:

 

Općinski načelnik – obavlja poslove volonterski bez naknade i to od
01.02.2016. godine

 

Zamjenik načelnika – obavlja poslove volonterski sa naknadom. Bruto
naknada: 5.084, 75 kn

                                                                                                                                
Neto naknada: 3.000,00 kn

 

Predsjednik općinskog vijeća – obavlja poslove honorarno sa naknadom.
Bruto naknada: 2.542,37 kn

                                                                                                                                                   
Neto naknada: 1.500,00 kn

 

S poštovanjem,

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.

Referent za upravne i administrativne poslove

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Gradec 134

10345 Gradec

Tel.: 01/2797-097

Fax.: 01/2797-097

GSM: 099/8152-729

E-mail: [Općina Gradec e-mail za zahtjeve]

 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Gradec može: