Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Pisani zahtjev podnositelja David Tadis za Općina Koška

Zahtjev je uspješan.

Od: David Tadis

Za: Općina Koška

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Od: Dubravka Matković
Općina Koška

Poštovani,

Potvrđujem primitak Vašeg zahtjeva. Tijekom dana će te primiti i naš odgovor.

S poštovanjem,

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Dubravka Matković
Općina Koška

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, a temeljem Vašeg zahtjeva, izvješćujemo Vas kako slijedi:

- volonterska naknada načelnika Općine Koška iznosi 4.032,00 kuna,
- volonterska naknada zamjenika načelnika Općine Koška iznosi 2.016,00 kuna,
- volonterska naknada predsjednika Općinskog vijeća Općine Koška iznosi 882,00 kuna.

S poštovanjem,

STRUČNI SURADNIK ZA UPRAVU:
DUBRAVKA MATKOVIĆ TOMAŠIĆ

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: David Tadis

Za: Dubravka Matković

U odgovoru nije navedeno, jesu li iznosi dostavljeni u odgovoru
16.5. u bruto ili neto?

Ukoliko su u neto, ljubazno vas molim dopunu informacija od 16.5.:

- dostavite bruto iznos naknada/placa (s ukljucenim doprinosima,
minuli radi itd, tj ukupan trosak place/naknade duznosnika na
proracun)

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Od: Dubravka Matković
Općina Koška

Poštovani,

podaci koje smo Vam dostavili izraženi su u neto iznosu.

S poštovanjem,

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: David Tadis

Za: Dubravka Matković

Ljubazno vas molim dopunu informacija od 16.5.:

- dostavite bruto iznos naknada/placa (s ukljucenim doprinosima,
minuli radi itd, tj ukupan trosak place/naknade duznosnika na
proracun)

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Od: Dubravka Matković
Općina Koška

Poštovani,

svi naši dužnosnici primaju mjesečnu naknadu za svoj rad u Općini koja iznosi:

- za načelnika:
bruto iznos naknade 6.720,00 kuna
doprinosi na naknadu 1.008,00 kuna
ukupno na teret poslodavca 7.728,00 kuna
naknada za isplatu 4.032,00 kuna

- za zamjenika načelnika:
bruto iznos naknade 3.360,00 kuna
doprinosi na naknadu 504,00 kuna
ukupno na teret poslodavca 3.864,00 kuna
naknada za isplatu 2.016,00 kuna

- za predsjednika Općinskog vijeća:
bruto iznos naknade 1.470,00 kuna
doprinosi na naknadu 220,50 kuna
ukupno na teret poslodavca 1.690,50 kuna
naknada za isplatu 882,00 kune.

S poštovanjem,

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Koška može: