Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Pisani zahtjev podnositelja David Tadis za Općina Garčin

Zahtjev je uspješan.

Od: David Tadis

Za: Općina Garčin

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Od: Miroslav Štefanac
Općina Garčin

Poštovani,
primio sam Vaš zahtjev za pristup informacijama, te dostavljam sljedeće
informacije:

 1. općinski načelnik je stalno zaposlena osoba, mjesečna neto plaća mu
iznosi 10.567,36 kn, bruto mjesečna plaća iznosi 14.595,25 kn, a bruto
plaća s doprinosima na i iz plaće iznosi 17.105,67 kn,
 2. zamjenik općinskog načelnika svoju dužnost obavlja volonterski, prima
mjesečnu naknadu od 2.000,00 kn, bruto mjesečni iznos naknade iznosi
2.758,63 kn,
 3. predsjednik općinskog vijeća prima naknadu od 300,00 kn po održanoj
sjednici, bruto naknada iznosi 517,25 kn, a naknada s doprinosima na i
iz naknade iznosi 594,84 kn. Godišnje se u prosjeku održi oko 6
sjednica općinskog vijeća. 

Nadam se da ste zadovoljni dostavljenim informacijama.
Srdačan pozdrav,
službenik za pravo na pristup informacijama u Općini Garčin
Miroslav Štefanac

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Garčin može: