Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Pisani zahtjev podnositelja David Tadis za Općina Gračac

Zahtjev je uspješan.

Od: David Tadis

Za: Općina Gračac

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Od: Opcina Gracac
Općina Gračac

Poštovani,

ovim putem potvrđujem da je predmetni zahtjev zaprimljen te je u postupku
rješavanja. Po prikupljanju traženih informacija, iste će Vam biti
dostavljene bez odgode, najkasnije u zakonskom roku, elektronskim putem na
dostavljenu adresu.

S poštovanjem,

OPĆINA GRAČAC
Službenica za informiranje:
Bojana Fumić, mag. iur.

-----Original Message-----
From: David Tadis
Sent: Saturday, May 14, 2016 11:22 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Gračac
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Gračac

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1319 email]

Je li [Općina Gračac e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Gračac? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Spojite s ovim

Od: Opcina Gracac
Općina Gračac


Attachment David Tadis.pdf
53K Download View as HTML


Poštovani,

u privitku Vam dostavljam traženu informaciju.

S poštovanjem,

Općina Gračac
Službenica za informiranje
Bojana Fumić, mag. iur.

-----Original Message-----
From: David Tadis
Sent: Saturday, May 14, 2016 11:22 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Gračac
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Gračac

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1319 email]

Je li [Općina Gračac e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Gračac? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Spojite s ovim

Od: David Tadis

Za: Opcina Gracac

Ljubazno vas molim nadopunu informacija:

U vasem odgovoru naveli ste da je bruto iznos bez doprinosa itd.
Mozete li poslati puni bruto iznos sa svim doprinosima i svime
ostaline, potpunu bruto trosak koliko je teret place/naknade iz
javnog (opcinskog/drzavnog i sl) proracuna.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Od: Opcina Gracac
Općina Gračac


Attachment David Tadis nadopuna.pdf
65K Download View as HTML


Poštovani,

u privitku Vam dostavljam nadopunjene tražene informaciju.

S poštovanjem,

Općina Gračac
Službenica za informiranje
Bojana Fumić, mag. iur.

-----Original Message-----
From: David Tadis
Sent: Wednesday, May 18, 2016 11:07 PM
To: Opcina Gracac
Subject: Re: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Opcina Gracac

Ljubazno vas molim nadopunu informacija:

U vasem odgovoru naveli ste da je bruto iznos bez doprinosa itd.
Mozete li poslati puni bruto iznos sa svim doprinosima i svime
ostaline, potpunu bruto trosak koliko je teret place/naknade iz
javnog (opcinskog/drzavnog i sl) proracuna.

S poštovanjem,

David Tadis

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Gračac može: