Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Pisani zahtjev podnositelja David Tadis za Općina Kloštar Podravski

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: David Tadis

Za: Općina Kloštar Podravski

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovimAttachment Obrazac 2 Zahtjev za pristup informacijama.doc
183K Download View as HTML


Poštovani,
kako biste dobili traženu informaciju molimo Vas da nam popunite zahtjev u
prilogu sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

-----Izvorna poruka-----
From: David Tadis
Sent: Saturday, May 14, 2016 11:22 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Kloštar Podravski
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Kloštar Podravski

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1347 email]

Je li [Općina Kloštar Podravski e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za
pristup informacijama zahtjeve za Općina Kloštar Podravski? Ako da,
molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

Tijelo javne vlasti netočno tumači zakon - podnositelj zahtjeva za pristup informacijama nije dužan ispunjavati obrasce.

Više o vašem pravu možete pročitati na linku:
http://imamopravoznati.org/help/requesti...

Predlažemo podnositelju da pošalje odgovor tijelu javne vlasti u kojemu navodi da je zahtjev ispunjen sukladno ZPPI-ju te da se elektronski podnesen zahtjev smatra pisanim zahtjevom.

Link to this

Od: David Tadis

Za: Općina Kloštar Podravski

Ispunjavanje PDF, Microsoft Word ili drugih obrazaca nije nužno.
Ono služi kao pomoćni alat službenicima za informiranje ali nije
obavezan po zakonu.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, članku
18, stavci 2 koja kaže ako je zahtjev podnesen putem elektroničke
komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Molim vas odgovor elektroničkim putem.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovimAttachment zahtjev D.Tadis.doc
147K Download View as HTML


-----Izvorna poruka-----
From: David Tadis
Sent: Monday, May 16, 2016 10:59 PM
To: Općina Kloštar Podravski
Subject: Re: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća
načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Za: Općina Kloštar Podravski

Ispunjavanje PDF, Microsoft Word ili drugih obrazaca nije nužno.
Ono služi kao pomoćni alat službenicima za informiranje ali nije
obavezan po zakonu.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, članku
18, stavci 2 koja kaže ako je zahtjev podnesen putem elektroničke
komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Molim vas odgovor elektroničkim putem.

S poštovanjem,

David Tadis

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Kloštar Podravski može: