Izvješće organizatora volontiranja za 2014-2016

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Javna ustanova Park prirode Medvednica

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Javna ustanova Park prirode Medvednica

Poštovani,

Ljubazno vas molim dostavite elektronskim putem Izvješća
organizatora volontiranja za godine 2014., 2015., 2016.

Molim vas tražene podatke dostavite elektrosnkim putem kao
najekonomičniji način odgovora (na ovu email adresu).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podaci uklonjeni]

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

http://www.pp-medvednica.hr/ukljuci-se/v...

"Tijekom godine u Parku prirode Medvednica provode se brojne volonterske akcije. Najčešće se radi o akcijama čišćenja, obnovi neke od poučnih staza i sl."

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Javna ustanova Park prirode Medvednica

Postovani,

Nisam zaprimio potvrdu je li zahtjev uredno zaprimljen. Ljubazno
vas molim potvrdu o primitku i je li zahtjev uredno upisan u
Upisnik prava na pristup informacijama?

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Antonia Pezo
Javna ustanova Park prirode Medvednica


Attachment ATT64640 1.jpg
4K Download

Attachment ATT21953 2.jpg
5K Download


Poštovani,
 
zaprimili smo Vaš zahtjev za pristup informacijama od dana 27. svibnja
2017. godine.
S poštovanjem,
 
Antonia Pezo, dipl.oec.
 
Rukovoditelj Odsjeka za zajedničke, opće, ekonomske i pravne poslove
Javna ustanova „Park prirode Medvednica“
Public institution „Nature Park Medvednica“
Bliznec 70, Zagreb
 
tel: +385 1 4586-317
fax: +385 1 4586-318
[osobni podaci uklonjeni]
[1][e-mail adresa]
[2][Javna ustanova Park prirode Medvednica e-mail za zahtjeve]
 
 
    
 
    
 
 
     Za: Javna ustanova Park prirode Medvednica
 
     Postovani,
 
     Nisam zaprimio potvrdu je li zahtjev uredno zaprimljen. Ljubazno
     vas molim potvrdu o primitku i je li zahtjev uredno upisan u
     Upisnik prava na pristup informacijama?
 
     S poštovanjem,
     Miroslav Schlossberg
 
 
 
     -------------------------------------------------------------------
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
 
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [3][ZPPI #3930 email]
 
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [4]http://imamopravoznati.org/help/officers
 
     For more detailed guidance on safely disclosing information, read
     the latest advice from the Information Commissioner:
     [5]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
 
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
 
     -------------------------------------------------------------------
 
 
 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[Javna ustanova Park prirode Medvednica e-mail za zahtjeve]
3. mailto:[ZPPI #3930 email]
4. http://imamopravoznati.org/help/officers
5. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Spojite s ovim

Od: Antonia Pezo
Javna ustanova Park prirode Medvednica


Attachment 2016 volonteri.mspm izvje taj.pdf
75K Download View as HTML


KLASA: 008-02/17-01/06
URBROJ 251-510-03-17-02

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u prilogu dostavljam izvješće organizatora volontiranja za 2016. godinu.
S poštovanjem,

Antonia Pezo, dipl.oec.

Rukovoditelj Odsjeka za zajedničke, opće, ekonomske i pravne poslove
Javna ustanova „Park prirode Medvednica“
Public institution „Nature Park Medvednica“
Bliznec 70, Zagreb

tel: +385 1 4586-317
fax: +385 1 4586-318
[osobni podaci uklonjeni]
[e-mail adresa]
[Javna ustanova Park prirode Medvednica e-mail za zahtjeve]

    

    

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Antonia Pezo

Postovani,

U zakonskom roku dostavljam Zahtjev za dopunu odnosno ispravak
informacija:

U izvornom zahtjevu trazio sam izvjesca organizatora volontiranja
za 2014, 2015, 2016.

U odgovoru od 7.6.2017. dostavili ste izvjesce za 2016.

Ljubazno vas molim informaciju za izvjesca za 2014. i 2015. godinu.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Antonia Pezo
Javna ustanova Park prirode Medvednica

Poštovani,

Javna ustanova Park prirode Medvednica u suradnji sa PARCS projekt od strane UNDP-a i Ministarstva zaštite okoliša i energetike započela je u 2016. godini program volontiranja, te slijedom toga Ustanova ima izvještaj samo za 2016. godinu.
S poštovanjem,

Antonia Pezo, dipl.oec.

Rukovoditelj Odsjeka za zajedničke, opće, ekonomske i pravne poslove
Javna ustanova „Park prirode Medvednica“
Public institution „Nature Park Medvednica“
Bliznec 70, Zagreb

tel: +385 1 4586-317
fax: +385 1 4586-318
[osobni podaci uklonjeni]
[e-mail adresa]
[Javna ustanova Park prirode Medvednica e-mail za zahtjeve]

    

    

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Rješavanje o zahtjevu
Članak 23. (NN 85/15)
(1) Tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu:
1) kad korisniku omogućuje pristup traženoj informaciji,
(4) Tijelo javne vlasti rješenjem će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Link to this

Od: Antonia Pezo
Javna ustanova Park prirode Medvednica


Attachment Rje enje zahtjev M.Schlossberg.pdf
370K Download View as HTML


Poštovani,
u prilogu dostavljam Rješenje.
S poštovanjem,

Antonia Pezo, dipl.oec.

Rukovoditelj Odsjeka za zajedničke, opće, ekonomske i pravne poslove
Javna ustanova „Park prirode Medvednica“
Public institution „Nature Park Medvednica“
Bliznec 70, Zagreb

tel: +385 1 4586-317
fax: +385 1 4586-318
[osobni podaci uklonjeni]
[e-mail adresa]
[Javna ustanova Park prirode Medvednica e-mail za zahtjeve]

    

    

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Javna ustanova Park prirode Medvednica može: