Kapacitet i popunjenost vrtića

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Dječji vrtić Lekenik, Lekenik

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Dječji vrtić Lekenik

Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostave:

Informacije o kapacitetu gore navedenog tijela javne vlasti te broj
zaposlenika.

Molim vas dostavu i sljedećih informacija:
1) broj djece koju gore navedeno tijelo može zaprimiti (kapacitet
vrtića),
2) trenutni broj prijavljene djece u gore navedenom tijelu
(neovisno da li imaju zamrznuli status ili ne dolaze radi bolesti,
odnosno samo broj prijavljene djece u vrtiću),
3) broj odgajateljica u vrtiću,
4) broj dječjih grupa u vrtiću.

S poštovanjem,

Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Dječji vrtić Lekenik
Dječji vrtić Lekenik, Lekenik

Poštovana,

Za: Dječji vrtić Lekenik dostavljam podatke:

1995. godine izgradnjom planirane 3 odgojne skupine vrtića- kapaciteta
90. djece
Odlukom Osnivača mogućnost 2016/2017. god. iznosi 77. djece.

1) broj djece koju gore navedeno tijelo može zaprimiti (kapacitet
vrtića), OVISI O ODLUCI OSNIVAČA
2) trenutni broj prijavljene djece u gore navedenom tijelu
(neovisno da li imaju zamrznuli status ili ne dolaze radi bolesti,
odnosno samo broj prijavljene djece u vrtiću), UKUPNO: 77 djece
3) broj odgajateljica u vrtiću, UKUPNO: 6 odgojitelja
1 pripravnik 1 voditeljica PREDŠKOLE
4) broj dječjih grupa u vrtiću. UKUPNO: 3 skupine

S poštovanjem,

Ravnateljica:
Irena Pilko

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Informacije o kapacitetu gore navedenog tijela javne vlasti te broj
zaposlenika.

Molim vas dostavu i sljedećih informacija:
1) broj djece koju gore navedeno tijelo može zaprimiti (kapacitet
vrtića),
2) trenutni broj prijavljene djece u gore navedenom tijelu
(neovisno da li imaju zamrznuli status ili ne dolaze radi bolesti,
odnosno samo broj prijavljene djece u vrtiću),
3) broj odgajateljica u vrtiću,
4) broj dječjih grupa u vrtiću.

S poštovanjem,

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Dječji vrtić Lekenik, Lekenik može: