Kliničke studije u bolnici provedenima u 2014. godini

Pisani zahtjev podnositelja David Tadis za Opća bolnica Zadar

Zahtjev je uspješan.

Od: David Tadis

Za: Opća bolnica Zadar

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Podaci o kliničkim studijama u bolnici iz naslova provedenima u
2014. godini i to:
- podatke o broju kliničkih studija za potrebe privatnih
farmaceutskih kompanija provedenih u 2014. godini,
- broj trgovačkih društava za koje su se takve studije radile,
- ukupnoj vrijednosti tih ugovora,
- iznos koji je od ukupne vrijednosti pripao bolnicama,
- iznos koji je od ukupne vrijednosti pripao voditeljima studija,
- imena voditelja kliničkih studija,
- iznos koji je od kliničkih studija uplaćen Hrvatskom zavodu za
javno zdravstvo, i
- iznos koji je uplaćen Ministarstvu zdravlja ili državnom
proračunu.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Od: ravnatelj_M
Opća bolnica Zadar

Link: [1]File-List

Link: [2]File-List

Poštovani,

na Vaš upit od 5. svibnja 2016. godine, a u skladu s Zakonom o pravu na
pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13., 85/15.)  odgovaramo kako
slijedi.

Tijekom 2014. godine u Općoj bolnici Zadar, provedeno je šesnaest (16)
kliničkih ispitivanja za sedam (7) trgovačkih društava, odnosno
farmaceutskih tvrtki.

U odnosu na upite vezane uz: ukupnu vrijednost ugovora, iznos koji je od
ukupne vrijednosti pripao bolnicama, voditeljima studija, Hrvatskom zavodu
za javno zdravstvo, kao i imena voditelja kliničkih studija, nismo u
mogućnosti priopćiti iz razloga ugovorene obveze čuvanja poslovne tajne.
Na navedeno postupanje upućuje čl. 15. Zakona o pravu na pristup
informacijama.

Za sve daljnje upite stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

V.d. ravnatelja:

Željko Čulina, dr.med.

5.5.2016 u 0:10, David Tadis je napisao/la:

Za: Opća bolnica Zadar

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Podaci o kliničkim studijama u bolnici iz naslova provedenima u
2014. godini i to:
- podatke o broju kliničkih studija za potrebe privatnih
farmaceutskih kompanija provedenih u 2014. godini,
- broj trgovačkih društava za koje su se takve studije radile,
- ukupnoj vrijednosti tih ugovora,
- iznos koji je od ukupne vrijednosti pripao bolnicama,
- iznos koji je od ukupne vrijednosti pripao voditeljima studija,
- imena voditelja kliničkih studija,
- iznos koji je od kliničkih studija uplaćen Hrvatskom zavodu za
javno zdravstvo, i
- iznos koji je uplaćen Ministarstvu zdravlja ili državnom
proračunu.

S poštovanjem,

David Tadis

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[3][ZPPI #1198 email]

Je li [4][Opća bolnica Zadar e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Opća bolnica Zadar? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
[5]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
[6]http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMKVAKI%7E1.MAR%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml
2. file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMKVAKI%7E1.MAR%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml
3. mailto:[ZPPI #1198 email]
4. mailto:[Opća bolnica Zadar e-mail za zahtjeve]
5. http://imamopravoznati.org/change_reques...
6. http://imamopravoznati.org/help/officers

Spojite s ovim

Od: David Tadis

Za: ravnatelj_M

Ljubazno vas molim dopunu informacija - dostavite podatke o
kliničkim studijama u bolnici iz naslova provedenima u 2014.
godini:

- ukupnoj vrijednosti tih ugovora,
- iznos koji je od ukupne vrijednosti pripao bolnicama,
- iznos koji je od ukupne vrijednosti pripao voditeljima studija,
- imena voditelja kliničkih studija,
- iznos koji je od kliničkih studija uplaćen Hrvatskom zavodu za
javno zdravstvo, i
- iznos koji je uplaćen Ministarstvu zdravlja ili državnom
proračunu.

Skrecem vam paznju na Izvjestaj Povjerenika za informiranje za
2015. godinu, stranica 81:

Poslovna tajna - zdravstvene ustanove - Podaci o kliničkim
studijama u hrvatskim bolnicama
Udruga Gong zatražila je od više bolnica u Republici Hrvatskoj
informacije o kliničkim studijama
provedenima u 2013. godini i to podatke o broju kliničkih studija
za potrebe privatnih
farmaceutskih kompanija provedenih u 2013., broju trgovačkih
društava za koje su se takve
studije radile, ukupnoj vrijednosti tih ugovora, iznosu koji je od
ukupne vrijednosti pripao
bolnicama, iznosu koji je od ukupne vrijednosti pripao voditeljima
studija, imena voditelja
kliničkih studija, iznosu koji je od kliničkih studija uplaćen
Hrvatskom zavodu za javno zdravstvoi
iznosu koji je uplaćen Ministarstvu zdravlja ili državnom
proračunu. Bolnice su uglavnom odbijale
zahtjeve udruge navodeći da se radi o podacima koji predstavljaju
poslovnu tajnu, odnosno
osobne podatke voditelja studija. ***Povjerenik za informiranje
utvrdio je tražene informacije ne
predstavljaju poslovnu tajnu jer se njihovim omogućavanjem ne
otkriva sadržaj tih studija niti
trgovačka društva za koja su te studije rađene. Također, utvrđeno
je da su imena i
prezimena voditelja kliničkih studija vezana uz osobe koje su
zaposlene u bolnicama kao tijelima
javne vlasti, stoga u slučaju objavljivanja njihovih imena i
prezimena ne dolazi do kršenja odredbi
Zakona o zaštiti osobnih podataka.***

Izvor:
http://www.pristupinfo.hr/izvjesce-o-pro...
PDF:
http://www.pristupinfo.hr/wp-content/upl...

U vidu spomenutoga, molim vas odgovor na ovaj zahtjev za dopunu
informacija.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Od: ravnatelj_M
Opća bolnica Zadar

Link: [1]File-List

Poštovani,

 

na Vaš upit o dopuni informacije od 20. svibnja 2016. godine, u skladu s
Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13., 85/15.)
 odgovaramo kako slijedi.

 

Dana 5. svibnja 2016. godine zaprimili smo upit vezan uz kliničke studije
koje su provedene u Općoj bolnici Zadar u 2014. godini. Na dio zahtjeva
vezan uz broj kliničkih ispitivanja, te broj trgovačkih društava koje su
radile odgovoreno je u zakonskom roku. U odnosu na dio zahtjeva koji se
odnosi na: ukupnu vrijednost ugovora, iznos koji je od ukupne vrijednosti
pripao bolnicama, iznos koji je od ukupne vrijednosti pripao voditeljima
studija i imena voditelja kliničkih studija, odgovoreno je kako nismo u
mogućnosti priopćiti isto iz razloga čuvanja poslovne tajne.

 

Temeljem zahtjeva za dopunom informacije, te na osnovi Izvješća o pravu na
pristup informacijama za 2015. godinu Povjerenika za informiranje, kojim
je određeno da gore navedene informacije ne predstavljaju poslovnu tajnu,
priopćavamo sljedeće:

 

-         u odnosu na ukupnu vrijednost ugovora o kliničkim ispitivanjima,
napominjemo kako uz svaki ugovor postoji troškovnik u kojem se navodi
cijena za svaku stavku koja je predviđena kliničkim ispitivanjem, međutim
stvarna ukupna vrijednost jednog ugovora može se izračunati tek po
završetku kliničkog ispitivanja kad se točno zna koliko je pacijenata bilo
uključeno u ispitivanje, te koje i koliko je pretraga, pregleda i analiza
provedeno tijekom postupka. Prema specifikaciji prihoda od kliničkih
ispitivanja lijekova za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.
godine, ostvareni prihodi iznose 552.135,76 kn. Od navedenog iznosa prihod
Opće bolnice Zadar iznosi 110.427,15 kn, dok je ispitivačima isplaćeno
441.708,61 kn.

-         u Općoj bolnici Zadar, kao glavni ispitivači prema ugovorima
koji su bili na snazi 2014. godine sudjelovali su: doc.dr.sc.Dario Nakić,
dr.med., doc.dr.sc.Aleksandar Knežević, prim.,dr.med., prof.dr.sc.Miro
Morović,dr.med., Željko Čulina, dr.med., doc.dr.sc. Anamarija Mrđen,
dr.med., Jadranko Turčinov, dr.med., Dragan Klarić, dr.med., Gordana
Karuza, dr.med., Eugenia Basioli Kasap, dr.med., Ante Anić, dr.med.

 

Za sve daljnje upite stojimo na raspolaganju.

 

 

S poštovanjem,

v.d. ravnatelja:

Željko Čulina, dr.med.

 

 

                    
20.5.2016 u 22:05, David Tadis je napisao/la:

Za: ravnatelj_M

Ljubazno vas molim dopunu informacija - dostavite podatke o
kliničkim studijama u bolnici iz naslova provedenima u 2014.
godini:

- ukupnoj vrijednosti tih ugovora,
- iznos koji je od ukupne vrijednosti pripao bolnicama,
- iznos koji je od ukupne vrijednosti pripao voditeljima studija,
- imena voditelja kliničkih studija,
- iznos koji je od kliničkih studija uplaćen Hrvatskom zavodu za
javno zdravstvo, i
- iznos koji je uplaćen Ministarstvu zdravlja ili državnom
proračunu.

Skrecem vam paznju na Izvjestaj Povjerenika za informiranje za
2015. godinu, stranica 81:

Poslovna tajna - zdravstvene ustanove - Podaci o kliničkim
studijama u hrvatskim bolnicama
Udruga Gong zatražila je od više bolnica u Republici Hrvatskoj
informacije o kliničkim studijama
provedenima u 2013. godini i to podatke o broju kliničkih studija
za potrebe privatnih
farmaceutskih kompanija provedenih u 2013., broju trgovačkih
društava za koje su se takve
studije radile, ukupnoj vrijednosti tih ugovora, iznosu koji je od
ukupne vrijednosti pripao
bolnicama, iznosu koji je od ukupne vrijednosti pripao voditeljima
studija, imena voditelja
kliničkih studija, iznosu koji je od kliničkih studija uplaćen
Hrvatskom zavodu za javno zdravstvoi
iznosu koji je uplaćen Ministarstvu zdravlja ili državnom
proračunu. Bolnice su uglavnom odbijale
zahtjeve udruge navodeći da se radi o podacima koji predstavljaju
poslovnu tajnu, odnosno
osobne podatke voditelja studija. ***Povjerenik za informiranje
utvrdio je tražene informacije ne
predstavljaju poslovnu tajnu jer se njihovim omogućavanjem ne
otkriva sadržaj tih studija niti
trgovačka društva za koja su te studije rađene. Također, utvrđeno
je da su imena i
prezimena voditelja kliničkih studija vezana uz osobe koje su
zaposlene u bolnicama kao tijelima
javne vlasti, stoga u slučaju objavljivanja njihovih imena i
prezimena ne dolazi do kršenja odredbi
Zakona o zaštiti osobnih podataka.***

Izvor:
[2]http://www.pristupinfo.hr/izvjesce-o-pro...
PDF:
[3]http://www.pristupinfo.hr/wp-content/upl...

U vidu spomenutoga, molim vas odgovor na ovaj zahtjev za dopunu
informacija.

S poštovanjem,

David Tadis

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Opća bolnica Zadar može: