Korištenje DOF podataka - Grad Zagreb

Pisani zahtjev podnositelja Hrvoje Bogner za Grad Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Hrvoje Bogner

Za: Grad Zagreb

Poštovani,

Molim da se omogući ponovna uporaba informacija, tj. korištenje
DOF-a.
Podatci su javno vidljivi putem web preglednika na
https://geoportal.zagreb.hr ali nisu dostupni za ponovno
korištenje.

Podaci će biti korišteni u nekomercijalne svrhe.

Molimo podatke u elektronskom formatu podobnom za ponovnu upotrebu,
u ovom slučaju u *.tif, *.jpg, *.png formatu sa pripadajućim *.tfw,
*.jwf, *.pwf georeferencirajućim datotekama, geotiff formatu ili u
kojem već rasterskom formatu ih posjedujete.

Srdačan pozdrav,
Hrvoje Bogner

[osobna informacija], [osobna informacija]

Spojite s ovim

Od: Hrvoje Bogner

Za: Grad Zagreb
Poštovani,

Dobio sam vaš odgovor od 11.4.2017. pismenim putem poštom i uz
njega CD sa digitalnim materijalima.

U odgovoru navodite da dostavljate:
"Digitalni ortofoto 2012. za područje Grada Zagreba, M 1:5000 u
digitalnom georeferenciranom rasterskom jpg+jgw formatu. predmetna
ortofoto karta predstavlja prikaz stvarnog korištenja zemljišta
koje odgovara stanju od 26.3.2012."

CD nažalost sadrži samo preglednu DOF kartu naziva
"pregledna_2012.jpg", ali ne i digitalni ortofoto kako ste naveli.

Molim vas dostavite nedostajući DOF koji ste naveli u odgovoru.

Srdačan pozdrav,
Hrvoje Bogner

Spojite s ovim

Hrvoje Bogner - komentar ()

Je li ovaj moj zadnji odgovor trebao biti poslan kao predstavku a ne kao dodatna poruka?

Link to this

Administrator Miroslav - komentar ()

Ovo je u redu. Tijelo ovo treba tretirati kao zahtjev za dopunu odnosno ispravak dostavljene informacije i na ovo moraju odgovoriti u roku 15 dana.

Link to this

Hrvoje Bogner - komentar ()

Tijelo je odgovorilo pisanim putem redovitom poštom dostavljenom 18.04.2017. sa sljedećim sadržajem:
---
Klasa: 350-07/17-04/25
Ur.broj: 251-05-31/003-17-02
Zagreb, 11.04.2017.

Predmet: Prostorni podatci
- digitalni ortofoto, dostavlja se u digitalnom obliku

Temeljem vašeg zahtjeva od 6. travnja 2017. kojim tražite DOF podatke u elektronskom formatu podobnom za ponovnu upotrebu koji će se koristiti u nekomercijalne svrhe, dostavljamo vam:

* Digitalni ortofoto 2012. za područje Grada Zagreba, M 1:5000 u digitalnom georeferenciranom rasterskom jpg+jgw formatu. predmetna ortofoto karta predstavlja prikaz stvarnog korištenja zemljišta koje odgovara stanju od 26.3.2012.

Dostavljeni podaci mogu se koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe, a za sve ostale primjene potrebno je zatražiti pismenu suglasnost Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada.

Ukoliko su vam potrebni još kakvi podatci slobodno nam se obratite na gore navedeni ured i adresu [adresa] ili mail: [mail]

Prilikom javne objave materijala obavezno je naznačiti izvor - "Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoje Grada".
---
Preko portala je već upućen zahtjev za dostavljanjem DOF-a a ne pregledne karte.

Link to this

Hrvoje Bogner - komentar ()

Tijelo je odgovorilo pisanim putem redovitom poštom dostavljenom 05.05.2017. - 08.05.2017. sa sljedećim sadržajem:
---
Klasa: 350-07/17-04/25
Ur.broj: 251-05-31/003-17-03
Zagreb, 28.04.2017.

Predmet: Prostorni podatci
- digitalni ortofoto

Temeljem vašeg ponovnog zahtjeva od 20.04.2017. kojim tražite digitalni ortofoto ljubazno molimo da nam dostavite svoj broj telefona ili e-mail adresu na: [email] kako bi razjasnili vaše potrebe i dogovorili način daljnje suradnje.
Izdavanje prostornih podataka i redoviti kontakt sa tražiteljima podataka jedan je od poslova našeg Odjela za prostorne informacije i istraživanja.

Link to this

Hrvoje Bogner - komentar ()

19.05.2017. dostavljen DOF.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: