Mišljenja HAOP-a o zahtjevima za odstrjel velikog vranca

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Udruga BIOM

Za:
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Radnička cesta 80/7
10000 Zagreb, Hrvatska

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informacije:

I.) Mišljenja Hrvatske agencije za okoliš i prirodu o zahtjevima za
odstrjel velikog vranca (Phalacrocorax carbo) za ribnjake:
1. Kaniška Iva Hrastinac 155 ha Garešnica 467 ha
2. Kupa (Draganići)
3. Ribnjak Poljana
4. Ribnjaci Crna Mlaka
5. Končanica
6. Kostanj – Dubrava (Vukušinac)
7. Donji Miholjac
8. Sisčani
9. Ribnjak Blagorodovac
10. Ribnjak Štefanje
11. Vrbovljani
12. Grudnjak
13. Pisarovina
14. Lipovljani
15. Baranjski ribnjak (poznat kao i Podunavlje/PP Kopački rit)

te

II. nadopune Zahtjeva za odstrjel velikog vranca od strane
gorenavedenih 15 ribnjaka (povodom traženja HAOP-a da se detaljno
opiše metoda kojom se zabranjena radnja namjerava provesti te
razmotre alternativni načini ublažavanja štete).

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Udruga Biom

Spojite s ovim

Od: Branka Ilakovac
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, ZagrebPoštovani,

izvan ureda sam i neću biti u mogućnosti provjeravati svoju elektroničku
poštu.

Molim upit pošaljite na [e-mail adresa].

Zahvaljujem se na razumijevanju.

Branka Ilakovac

 

 

Dear sender,

I will be out of the office and not be able to check my e-mail.

You may send your inquiries to [e-mail adresa].

Thank you for your understanding.

Branka Ilakovac

 

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb, koristeći novu kontakt adresu.

Od: info
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb

Poštovani/poštovana,

 

Ovo je automatska poruka kojom potvrđujemo da je Vaš email zaprimljen u
sustav Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Djelatnici će Vam poslati odgovor na upit što je prije moguće. Molimo
uzmite u obzir da na upite odgovaramo redom kojim su zaprimljeni.

 

Srdačan pozdrav,

 

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Radnička cesta 80/7

telefon + 385 1 4886 840

telefax + 385 1 4826 173

e-mail: [1][e-mail adresa]

url: [2]www.azo.hr

 

P Molimo razmislite o okolišu prije ispisa ove e-pošte.

 

Izjava o odricanju od odgovornosti:

 

Ova poruka elektroničke pošte je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. U slučaju da ste je primili pogreškom, niste ovlašteni
čitati, printati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako
ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije iz svojega
računalnog sustava. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ne preuzima
nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg
podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s
registriranim predmetom poslovanja Agencije. Sadržaj, stavovi i mišljenja
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Agencije.
Hvala!

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. http://www.azo.hr/

Spojite s ovim

Od: Andreja Ribarić
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb


Attachment image002.png
11K Download

Attachment biom ZPPI Veliki vranci.pdf
102K Download View as HTML

Attachment ustupanje MZOE Veliki vranac.pdf
41K Download View as HTML


Poštovana,

 

u privitku Vam šaljem dopis kojim Vam ustupamo zahtjev za pristup
informacijama kojeg je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP)
zaprimila 15. siječnja 2018. godine od korisnika – Udruge BIOM kao i scan
zahtjeva budući da HAOP ne raspolaže traženim informacijama za točku II.

 

S poštovanjem,

 

 

Andreja Ribarić
Zamjenica službenice za informiranje
 
[1]cid:[email protected]
 
HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU
 
T +385 1 5502 922, M +385 91 6060 273
Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb
[2]www.haop.hr
Molimo razmislite o okolišu prije ispisa ove e-pošte

Izjava o odricanju odgovornosti

Ova poruka elektroničke pošte je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. U slučaju da ste je primili pogreškom, niste ovlašteni
čitati, printati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako
ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije iz svojega
računalnog sustava. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ne preuzima
nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg
podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s
registriranim predmetom poslovanja Agencije. Sadržaj, stavovi i mišljenja
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Agencije.
Hvala!

 

 

References

Visible links
2. http://www.haop.hr/

Spojite s ovim

Od: Andreja Ribarić
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb


Attachment image001.png
11K Download

Attachment mi ljenja.zip
2.9M Download


KLASA: 032-03/18-03/03

URBROJ: 427-09-1-18-4

 

Datum: 23. siječnja 2018.

 

 

Poštovani,

 

slijedom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama kojeg ste 15. siječnja
2018. godine uputili Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu u privitku Vam
dostavljam tražena mišljenja koja je izradio HAOP.

 

Lijepi pozdrav,

 

Andreja Ribarić
Zamjenica službenice za informiranje
 
[1]cid:[email protected]
 
HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU
 
T +385 1 5502 922, M +385 91 6060 273
Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb
[2]www.haop.hr
Molimo razmislite o okolišu prije ispisa ove e-pošte

Izjava o odricanju odgovornosti

Ova poruka elektroničke pošte je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. U slučaju da ste je primili pogreškom, niste ovlašteni
čitati, printati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako
ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije iz svojega
računalnog sustava. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ne preuzima
nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg
podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s
registriranim predmetom poslovanja Agencije. Sadržaj, stavovi i mišljenja
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Agencije.
Hvala!

 

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb može: